Förvaltningsområdena växer stadigt

Att börja använda sitt modersmål i kontakt med myndigheter kan vara ovant och risken är stor att man väljer att prata svenska. Enskilda måste informeras om sina rättigheter och myndigheterna ska kunna svara på finska, samiska och meänkieli. Lagen är tydlig med vilka krav som ställs på myndigheterna inom förvaltningsområdena. Från 1 februari 2019 ingår 84 kommuner och 15 landsting/regioner.

Den 1 januari 2019 träder revideringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den ger samtliga nationella minoriteter utökade rättigheter till bland annat information och inflytande. Barns och ungas möjligheter till inflytande ska främjas särskilt. Från samma datum blir också kommuner och landsting skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Utöver bestämmelser som omfattar samtliga nationella minoriteter finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. I kommuner som ingår i förvaltningsområdena ska de nationella minoriteterna kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter, både muntligen och skriftligen. Förvaltningsmyndigheter måste se till att det finns personal som behärskar språket eller språken. Kommunen ska också kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken.

En kommun eller landsting/region kan ingå i flera förvaltningsområden.

Intresserade kommuner ansöker hos regeringskansliet om att få ingå i förvaltningsområden och om det beviljas får kommunen ett statsbidrag som baseras på antalet invånare i kommunen. Ansökningstiden går ut 1 mars varje år.

Kommunerna brukar då redovisa hur frågan lyfts i kommunen, om det kommit upp som ett förslag från en organisation eller genom samråd.

Hittills har alla kommuner som ansökt om att få ingå i förvaltningsområdena fått göra det. Så länge det finns nog med statsbidrag och man uppfyller alla kriterier får kommunen ett ja.

Under 2018 har regeringen avsatt 122,9 miljoner kronor till åtgärder för nationella minoriteter. 85,5 miljoner kronor utgör statsbidrag till kommuner och landsting som ingår i förvaltningsområdena.

Enligt förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk är statsbidraget till kommuner och landsting avsett att användas till merkostnader som uppkommer med anledning av nationella minoriteters rättigheter enligt lagen. Utifrån förordningen är kommuner också skyldiga att kartlägga behoven som finns av åtgärder till stöd för finska, meänkieli respektive samiska. Kartläggningsarbetet ska genomföras tillsammans med minoriteterna. Utifrån de kartläggningar som genomförs är det är upp till varje kommun att tillsammans med minoriteterna bestämma vilka insatser som ska prioriteras och bekostas av statsbidraget.

Hittills har kommunerna valt att lägga bidraget på exempelvis samråd, kartläggning av språkbehov inom omsorgen, informationsinsatser, utvecklingsinsatser i förskolan och äldreomsorgen, personalkostnader och kultursatsningar.

Om en kommun inte använder hela statsbidraget kan beloppet sättas ner året efter.

I dag, 2019, ingår 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet, 25 kommuner i det samiska och åtta kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli.

ANN-HELÉN LAESTADIUS

 

 

Sidan uppdaterad 2019-03-27

Mer information...

HÄR  hittar du en karta över alla kommuner/landsting/regioner i färvaltningsområdena. (2018)

Karta Storstockholm, kommuner i förvaltningsområdena 2018.

De här kommunerna ansluts in i förvaltningsområdena 2019

Läs mer!

De allmänna bestämmelserna i minoritetslagen innebär bland annat att:

- Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken.

- Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige,

- Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas

- Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med för minoriteterna i sådana frågor.


En kommun som ingår i förvaltningsområdet får ett statsbidrag baserat på antalet invånare.

Grundbeloppet är 660 000 kronor per år.

Kommuner med mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp.

Kommuner med upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp

Kommuner med upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp

Kommuner med upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp

Kommuner med 400 000 invånare eller fler får 4 grundbelopp

Kommuner som ingår i fler än ett förvaltningsområde får ett tillägg på 500 000 kronor.

Statsbidraget till landsting/regioner är 250 000 kronor.

Källa: Förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

 

Kommuner som ingår i förvaltningsområdena:

Finska: Se karta

Samiska: Se karta

Meänkieli: Se karta

I förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska ingår också regionerna i Dalarna, Gävleborg, Jämtland/Härjedalen, Jönköping, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppland, Västerbotten, Västmanland, Västernorrland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland. Karta här!

Mer fakta...

Under 2018 har regeringen avsatt 122,9 miljoner kronor till åtgärder för nationella minoriteter. 85,5 miljoner kronor av dessa går till kommunerna och landstingen som ingår i förvaltningsområdena.

I dag 2018 ingår 64 kommuner i det finska förvaltningsområdet, 22 kommuner i det samiska och 7 kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli.

 

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?