Artiklar

Rättigheter för nationella minoriteter

De nationella minoriteterna i Sverige är judar, samer, sverigefinnar, tornedalingar och romer.
1 januari 2019 kom en ny lag som ger nationella minoriteter rätt att få information som sina rättigheter.
De nationella minoriteterna fick även rättighet i lagen att kunna påverka myndigheter. Att påverka innebär att få någon annan att ändra vad de tycker om en sak.
I lagen står också att myndigheter ska ha en plan för hur de kan hjälpa nationella minoriteter.
Det finns vissa särskilda rättigheter för de av de nationella minoriteterna som pratar finska, meänkieli och samiska.

Rättigheterna finns i vissa förvaltningsområden i Sverige. Ett förvaltningsområde är en plats i Sverige där man kan prata och skriva på finska, meänkieli eller samiska till myndigheter och domstolar.
Kommuner och landsting är exempel på myndigheter. 
Olika kommuner och landsting är förvaltningsområde för olika språk.

Man har till exempel rätt att prata finska med dem som arbetar på kommunen i Kiruna. De som arbetar i kommunen i Kiruna ska också kunna svara på finska.
I förvaltningsområden för meänkieli har man rätt att prata på meänkieli och få svar på meänkieli.
I förvaltningsområden för samiska har man rätt att prata på samiska och få svar på meänkieli.
Här kan du se alla förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska i Sverige
https://www.isof.se/sprak/sprakpolitik/minoritetslagen/forvaltningsomraden.html
I förvaltningsområdena ska det också finnas förskola och äldreomsorg (service till äldre) på det förvaltningsområdets språk.
Kommuner kan ansöka från Sveriges regering om att få vara del av ett förvaltningsområde. Att ansöka innebär att lämna in en formell fråga till en organisation eller myndighet om att få något (en speciell status, en tjänst eller utbildningsplats, ekonomisk ersättning etc.).
Kommuner ansöker senast 1 mars varje år om att få vara en del av ett förvaltningsområde
Alla kommuner som har ansökt om att få bli del av ett förvaltningsområde har fått det fram tills nu.

Om kommunen får bli en del av förvaltningsområdet får kommunen bidrag från staten. Ett bidrag är en summa pengar man får för att använda till en speciell sak.
Om staten har tillräckligt med pengar för att dela ut bidrag till kommunerna och om kommunerna uppfyller alla krav så får de bidrag.
Hur stort bidrag kommunen får beror på hur många som bor i kommunen.
Under 2018 har regeringen 122,9 miljoner kronor att dela ut i bidrag till de nationella minoriteterna i Sverige. 85,5 miljoner kronor av dessa 122,9 miljoner kronor ska gå till bidrag till förvaltningsområdena.
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritets språk är bidraget till för minoriteternas rättigheter. (Lagen heter förordning 2009:1299).
Lagen säger också att kommuner först ska kontrollera vilka behov som finns i kommunen för stöd för finska, meänkieli och samiska.
Kommunen och minoriteterna ska sedan tillsammans bestämma vilka saker man ska välja att göra. De saker som man gör betalas för av bidraget man fått av svenska staten. Fram tills nu har kommunerna valt att använda bidraget till olika saker:

  • Undersökningar om behov av information på minoritets språk.
  • Underökningar av behov av förskola eller äldreomsorg på minoritets språk.
  • Löner till personal som talar minoritets språk.
  • Kultur på minoritets språk.
  • Att starta samråd. Ett samråd är en diskussion mellan de som påverkas av frågorna man diskuterar.

Om kommun inte använder hela statsbidraget kan de få mindre pengar i bidrag året efter.

2020 finns det 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet, 25 kommuner i det samiska och 10 kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli.

Petra Kahn

Återgå till normal version av sidan
Sidan uppdaterad 2020-05-19