Artiklar
Den samiska delegationen mötte producenten Peter del Vecho och hans team från Walt Disney Animations Studios under hans besök i Oslo den 22-23 september, 2019. Parterna signerade även ett ceremoniellt publikt avtal vid detta tillfälle. Foto: Lars Opstad/S

Frost på nordsamiska

Nästa animerade storfilm från Disney Animation heter Frost 2. Den kommer inte bara att vara dubbad på nordsamiska utan är även inspirerad av samisk kultur.

Sametingen och Samerådet har fått värdefulla erfarenheter från sitt samarbete med Walt Disney Animated Studios.
- Vi är ett folk trots nationsgränserna, men i vårt dagliga arbete arbetar vi sällan med ett övergripande samiskt perspektiv så tydligt som vi har gjort i detta fall. Det har varit så spännande att anta en sådan utmaning som rör vårt kollektiva kulturella arv utifrån ett samiskt perspektiv, säger presidenterna för sametingen Tiina Sanila-Aikio (FI), Aili Keskitalo (NO), Per-Olof Nutti (SE) och Samerådets president Åsa Larsson-Blind. 

Det skriver Sametinget på sin hemsida.


I juli 2019 offentliggjordes att en nordsamisk version av  Frost 2 skulle skapas som ett resultat av ett samarbete mellan Sápmi och Walt Disney Animated Studios. För sametingen och Samerådet var det viktigt att försäkra sig om att den samiska kulturen, som inspirerat filmmakarna bakom Frost 2, skulle behandlas med respekt och erkännande. Av den anledningen utsågs en särskild samisk expertgrupp som skulle assistera filmmakarna med sina kunskaper om samisk kultur, historia, och samhällsliv genom den skapande processen. Den samiska arbetsgruppen fick namnet “Verddet”. Verddet-gruppen har bestått av Káren Ánne Buljo, Veli-Pekka Lehtola, Cecilia Persson, Piia Nuorgam, Christina Hætta, och Ánne Lájlá Utsi. 


I överenskommelsen mellan det samiska folket och Walt Disney Animated Studios finns även andra positiva effekter för det samiska samhället, inklusive möjligheter till professionellt utbyte och kompetensbyggande.
- Även samarbetsmöjligheter för samiska kulturarbetare är ett värdefullt bidrag till det samiska samhället, påpekar presidenterna. Det kommer att komma mer detaljer om detta senare.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-10-01