Han ska hålla skrivarkurs i romani chib

Mångsysslaren Jon Pettersson, ordförande för Frantzwagner sällskapet, är en av dem som ska hålla i Kulturrådets skrivarkurser i minoritetsspråk på Biskops Arnö.

Jon Pettersson, Helsingborg, är till vardags verksamhetsledare för Frantzwagner sällskapet och håller även bland annat föredrag om minoriteten romers historia i Sverige. Frantzwagner sällskapet leder ett nätverk av forskare som särskilt fokuserar på svensk/romsk historia ur ett holitistiskt synsätt.

Nu ska han också hålla i Kulturrådets skrivarkurser för minoritetsspråket romani chib den 11-13 oktober i höst.
- Jag fick förfrågan och bestämde mig efter en tids fundering för att göra det. Anledningen till att jag tackade ja är att jag har en lite speciell ställning. Dels så talar jag den gamla svenska romanin som talats i flera århundraden här och dels så både förstår jag och talar flera andra varieteter av romani i olika utsträckning. Detta beror på att jag har ägnat mig åt jämförande lingvistiskt arbete sedan många år. Inom området är jag autodidakt av den enkla anledningen att då jag började med detta för runt 25 år sedan så fanns det ingen akademisk institution som fokuserade på studier och forskning på romani i Sverige, säger Jon Pettersson.

Han säger vidare:

- Den svenska romanin som jag talar är starkt influerad av det svenska språket och den svenska kulturen. Sverige har varit en smältdegel där vårt språk har blivit en sammanflätning av svenska och romani.

Det finns stora skillnader mellan de olika varieteterna inom romani chib. Därför kommer Jon Pettersson att försöka anpassa kursen så att den inte stänger ute någon på grund av vilken dialekt man kan.
- Jag ska forma den efter deltagarna och lägga viss vikt vid att lyfta fram den historiska utvecklingen av romani chib från forskningen och jag kommer förmodligen också lyfta frågan om översättningar. Det blir nämligen ofta diskussioner om vad som är rätt och fel.

Men det viktiga blir att få deltagarna (max nio stycken) att vågar börja skriva på sitt språk.
- Jag har inte strukturerat upp kursen än, eftersom att jag inte vet vilka deltagarna kommer att bli. Men över lag vill locka folk att läsa mer, även på svenska för att få inspiration. Genom att läsa utvecklar man själv sina egna formuleringar. De minoritetsspråk vi har är i dag talspråk. Det kan vara en väldig skillnad på hur man formulerar sig i tal jämfört med i skrift.

Jon Pettersson säger att det inom minoriteten romer finns en mängd akademiskt utbildade människor, men de flesta vill inte vara öppna med sin bakgrund. Därför är de svåra nå.
- Och utöver detta finns en del inom vår minoritet som liksom rangordnar olika grupper på olika sätt, liksom i en hierarki hur mycket eller genuint romsk man är, sådant försvårar förstås det hela.

De övriga kurserna hålls av Jan Schwarz (jiddisch), Bengt Pohjanen (meänkieli), Sigbjörn Skåden (samiska) och Victoria Rixer (finska).

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-06-14