Artiklar
Foto från SVT dokumentären ”VildmarksDivan”, Foto: Mattias Löw

Följ livesändning om överlämningen av sanningskommissionens slutbetänkande

Idag överlämnar ordförande Elisabet Fura slutbetänkandet från Sanningskommissionen för kväner, lantalaiset och tornedalingar till statsrådet Parisa Liljestrand, STR-T och till Met Nuoret i Pajala.

Slutbetänkandet behandlar kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset till följd av 1800- och 1900-talens assimileringspolitik.

Följ kommissionens slutsymposium direkt från Pajala här kl. 13.40-16.

Samtidigt pågår ett program kl.14-24 på Tornedalsteatern, Tornionlaakson Teatteri, på Dramaten Stockholm och på Lillan Luleå. Det går att följa läsningen live på Tornedalsteaterns webbplats: Tornedalsteatern / Tornionlaaksonteatteri

Texter; vittnesmål och intervjuer ur Sannings- och försoningskommissionen kommer att läsas upp, texter om hur det varit att leva som tornedaling, kvän och lantalainen.

 
En av läsarna är GlesbygdsDivan Carina Henriksson. Hon uttrycker sig så här om den historiska händelsen:
 
"Jag hoppas denna historiska händelse kan bli en omstart så att vi i framtiden kan samverka kring gemensamma nämnare i långt större utsträckning. För mig personligen har denna politik berövat mig två av mina språk, vilka jag återtagit som vuxen genom sången, musiken, teatern och andra konstnärliga uttryck. Scenen har varit en yta där jag kunnat prova mig fram och experimentera (inte alltid utan kritiska öron)

Idag ingår båda mina språk; meänkieli och samiska, samt finska i en stor del av mitt skapande och är min röst för att bevara och lämna över våra språk och våra berättelser till nästa generation.

Jag hoppas vi alla framgent kommer att kunna enas i kampen för att revitalisera och levandegöra vår kultur, vårt kulturarv, vår gemensamma historia och våra språk och att vi med förenade krafter ska arbeta mot gemensamma mål. 

Min önskan är att vi ska omfamna istället för avgränsa och min förhoppning är att vi ska bli ännu bättre på att inkludera och hitta gemensam beröringspunkter för gemensam nytta och glädje för många, vilket i nästa led resulterar i ett rikt diversifierat kulturlandskap och ett rikt socialt liv där vi arbetar sida vid sida i vårt land, meän maa."

Övriga läsare är:

Erling Fredriksson, Charlotte Kalla, Mona Mörtlund - poet och dramatiker från Tornedalen, Valle Palo, Johanna Funck, Tomas Vedestig, Berith Roth, Bengt-Ola Mörtlund, Linnea Huhta, Mattias Andersson, Lo Kauppi, Jon Blåhed, Birger Winsa, Katarina Kieri, Johan Airijoki, Birgitta Isaksson, Jonas Pietikäinen, Gunilla Röör, David Väyrynen, Joakim Isaksson Markström, Ingela Marttikkalla, Christina Mörtberg, Rebecka Digervall, David Forsberg, Sanna Kalla, Lars-Gunnar Forsberg, Mathias Lafolie, Marika Solgevik Svala, Regina Veräjä, Hillevi E Rantatalo, Karin Westergren, GlesbygdsDivan Carina Henriksson, Astrid Kruukka, Owe Pekkari, Daniel Fjellborg, Anna-Lena Oja, Helena Lassi, Bengt Aili, Ingabritt Uusitalo, Sören Skogsdal, Kenneth Mikko, Eva Kvist, Hanna Aili, Mia Fors, Emma Kiviniemi, Dennis Kalla.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-11-15