Artiklar

Sverigefinsk historia

Finländarnas historia i Sverige är nästan tusen år.
Historien handlar om krigsbarn, politiska flyktingar och unga arbetare.
Men det är först i dag vi kallar gruppen sverigefinnar – ett folk med två kulturer och två språk.

Historien börjar på 1100-talet då Finland blev en del av kungariket Sverige.
Finland var en del av Sverige fram till 1809.
Under hela den tiden rörde vi oss mellan varandras länder.

Finnarna som flyttade till Sverige arbetade oftast i skogen eller i gruvorna. Många bosatte sig kring Falun eller i Bergslagen.
De som blev kallade skogsfinnar flyttade till Norrland, Bergslagen och Värmland.
Än i dag kallas många platser i de områdena för finnskogar eller finnmarker.

Finland blev ryskt

Många finnar flyttade till Sverige för att det var deras land.
Men 1809 förlorade Sverige hela Finland till Ryssland.
Gränsen mellan våra länder drogs vid Torneälven.
Många som hamnade på den svenska sidan talade finska.

Men trots delningen fortsatte många finnar att flytta till Sverige.
En del kom för att jobba. Andra flydde från det ryska styret.

Krigsbarnen

Under andra världskriget kom de finska krigsbarnen till Sverige.
Runt 80 000 finska barn skickades till Sverige för att klara sig undan Sovjetunionens anfall 1939.

Att skiljas från föräldrarna var svårt. Men när barnen skulle flytta hem igen ville inte alla det. Och en del föräldrar ville inte ha tillbaka sina barn.
Runt 7 000 av barnen stannade i Sverige.

Många flyttade till Sverige efter kriget

Finland hade en svår ekonomisk situation efter andra världskriget.
Det var ont om jobb. Många unga valde att flytta till Sverige.
Här fanns arbete och dessutom gott om moderna bostäder.
De flesta hamnade i trakterna kring Göteborg och Stockholm.

Från 1950-talet till 1970-talet flyttade hundratusentals finländare till Sverige.
På den tiden växte Sveriges industri och fabrikerna behövde personal. Sveriges egen befolkning räckte inte.
De flesta sverigefinnar som bor i Sverige i dag, är barn eller barnbarn till de som kom då.

Livet i Sverige kunde vara svårt

Många finländare kom inte in i det svenska samhället. En del blev aldrig riktigt bra på svenska.
Dessutom uppstod en klasskillnad, eftersom nästan alla finnarna var lågutbildade och blev arbetare i Sverige.
En del berättar att de behandlades illa på grund av sitt ursprung. 

Många av barnen och barnbarnen till de finska invandrarna har inte lärt sig finska. Det beror på att svenska myndigheter sa till föräldrar att bara tala svenska med barnen.
Dessutom ville inte finska föräldrar att deras barn skulle känna sig utanför, som de själva gjort. 

Sverigefinnar i dag

I dag är det annorlunda. Finnar i Sverige kallas inte längre för finnar, utan för sverigefinnar.
Det är inte bara en förändring av ord. Att vara sverigefinne är att vara en del av två kulturer och två språk.

Sverigefinnarna är en erkänd nationell minoritet, med egen flagga och egen högtidsdag.
Sverigefinska barn har rätt till modersmålsundervisning.
Många kommuner erbjuder tvåspråkiga förskolor och ålderdomshem.

Enligt lagen ska skolor, kommuner och alla andra myndigheter uppmuntra och synliggöra sverigefinsk kultur. Eftersom den är en del av den svenska kulturen. Och har varit det under nästan tusen år.

Text: Ann-Helén Laestadius

Bearbetad av Funka Nu AB, 2022.

Sidan uppdaterad 2022-09-20