Konferens om delaktighet och inflytande

Välkommen till en konferens som genom teori och praktiska exempel ger kunskap och inspiration till ert fortsatta utvecklingsarbete med nationella minoriteters rätt till delaktighet och inflytande.

Pekka Heino leder delar av dagen, 4 december i Stockholm, och kultur- och demokratiminister Amanda Lind medverkar. Forskare och representanter från kommuner, regioner och nationella minoriteter delar med sig av erfarenheter och verktyg. Passa även på att nätverka med kollegor från hela landet.

Konferensen vänder sig främst till förtroendevalda, chefer, samordnare och andra ansvariga för arbetet med nationella minoritets-frågor samt representanter för de nationella minoriteterna.

Programmet består av två delar; förmiddagen innehåller kortare föredrag och eftermiddagen fortsätter med parallella seminarier som exemplifierar och fördjupar. Du ges möjlighet att delta i två seminarier. Konferensen är kostnadsfri. Eventuella resor och boende bekostas av deltagaren.

Konferensens föreläsningar på förmiddagen webbsänds dock inte seminarierna på eftermiddagen.

Hjärtligt välkommen till en informativ och givande dag! Arrangör är Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm.

Här hittar du hela programmet.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-11-07