Artiklar
Terje Raattamaa

Krav på urfolksstatus för tornedalingar, lantalaiset och kväner

Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset, fortsättningsvis STR-T, har med stöd av Kvenlandsförbundet som företräder kväner i de nordiska länderna Sverige, Finland och Norge, skickat in krav på att tornedalingar, lantalaiset och kväner ska erhålla urfolksstatus enligt internationell rätt.

I skrivelsen som skickades in till kulturminister Parisa Liljestrand och landsbygdsminister Peter Kullgren den 19 oktober 2023, skriver förbundet att  de ser fram emot en skyndsam dialog i ärendet och inkluderar också i sitt yrkande att:

“Om det behövs ytterligare forskning i frågan ska regeringen skyndsamt ta initiativ till att bekosta detta. Det bör i så fall ske i samarbete med Finland och Norge eftersom denna minoritet är bosatt i de här tre länderna”.

Två veckor efter hemställan om utfolksstatus, den 2 november 2023, rapporterade Sveriges Radio att Sverigedemokraterna och Miljöpartiet vill utreda frågan om det finns fler urfolk i Sverige.

- Nu kommer det ytterligare en begäran från minoriteten själv, då tycker vi att det är rimligt att man tar frågan vidare, berättar riksdagsledamot Amanda Lind (MP) för Sameradion den 2 november 2023.

Redan den 29 oktober lämnade Michael Rubbestad m.fl. (SD) in en motion 2023/24:360 om Nationella minoriteter och urfolk i Sverige innehållande tolv förslag som Riksdagen hänvisat vidare, den 17 oktober 2023. Motionens olika förslag har tilldelats utbildningsutskottet, kulturutskottet respektive konstitutionsutskottet för beredning. Motionens sista punkt gällande utredning av urfolk i Sverige är tilldelad Konstitutionsutskottet för beredning. De ärenden som tilldelats för beredning av konstitutionsutskottet gäller att erkänna teckenspråk och älvdalska som nationella minoritetsspråk, utreda möjligheterna att på alternativt sätt tillgå nationella minoritetsspråk inom välfärdssektorn i de delar av landet som inte utgör förvaltningsområden, underlätta för judiskt liv i hela Sverige samt att utreda frågan om urfolk i landet.

Terje Raattamaa, vice ordförande för STR-T, berättar följande om förbundets hemställan,

- Det som vi gjort med begäran om urfolksstatus innebär att vi får en bättre status som minoritet, om vi skulle få det. Det skulle synliggöra tornedalingar, lantalaiset och kväner på ett helt annat sätt, samt att vi får vår historiska beskrivning synliggjord, som vi vill att den ska bli.

Första begäran om urfolksstatus för tornedalingar, lantalaiset och kväner gjordes av förbundet år 2020 och signerades av dåvarande ordförande Kerstin Salomonsson, vice ordförande Börje Rytiniemi med ledamöter och suppleanter. Hänvisning gjordes till Artikel 1 i ILO 169. Önskemål om utredning behandlades inte vidare av regeringen vid detta tillfälle.

- Man glömmer bort att det finns två minoriteter som levt sida vid sida med varandra i Norrbotten, säger Terje Raattamaa.

Den 15 november överlämnas slutbetänkandet från sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, lantalaiset och kväner, över till kulturminister Parisa Liljestrand under högtidliga former i centrala Pajala. I anslutning till överlämnandet håller Tornedalsteatern - Tornionlaaksonteatteri en manifestation med vittnesmål mellan kl. 14.00-23.00, som utgår från Dramaten i Stockholm, Luleå och teaterns lokaler i Pajala.

- Sannings- och försoningskommissionens arbete kommer förhoppningsvis visa att vi osynliggjort och diskriminerats också, säger Terje Raattamaa och avrundar,

- Vi har fått otroligt positiva reaktioner via sociala medier, annars hade vi inte gjort ansökan och jobbat så hårt för en urfolksstatus. Vi jobbar för språket, kulturen och det vi känner har tagits ifrån oss historiskt gällande markrättigheter, jakt och fiske.

År 1977 fick samerna urfolksstatus i Sverige, vid det tillfället gjordes ingen utredning om det finns fler urfolk i landet. Minoritet.se har via regeringskansliet efterfrågat kontakt med handläggare eller annan med relevant sakkunskap att samtala med angående händelseförloppet för den nu aktuella hemställan om status som urfolk i Sverige. Linda Söderberg, kommunikationschef på Kulturdepartementet vid regeringskansliet, återkopplade i mejlkonversation den 24 oktober år 2023,

- [...] Jag har stämt av med berörda tjänstepersoner och vi kommenterar inte processen närmare än att frågan nu bereds av Regeringskansliet.

Den 25 oktober tillade Söderberg,

- Vi uttalar oss inte i detalj kring var i processen ett ärende befinner sig.

Den 10 november 2023 har minoritet.se en ytterligare gång efterfrågat postlista med förteckning över utgående och ingående kommunikation i ärendet.

Sammanfattningsvis finns idag en motion signerad SD och ett utlåtande från MP, medan ärendet tilldelats beredande utskott. Verksamhetsledare för STR-T, Eva Kvist, konstaterar i samtal att förbundet är partipolitiskt obundet, men förstås samtidigt beroende av partipolitiken och samtliga partiers eventuella handlingskraft.

LINNEA HUHTA

Sidan uppdaterad 2023-11-14