Kultur och religion

Lättläst version av sidan
Det finns en skattkammare av litteratur, folklore, sånger och idéer nedtecknade på jiddisch. I dag publiceras omkring 100 böcker om året på jiddisch.

Jiddisch undervisas på universitet, judiska centra och synagogor. I Sverige kan man studera jiddisch vid Lunds och Uppsalas universitet.

Det finns gott om jiddischteatrar, filmfestivaler och jiddischmusik som också kallas ”klezmer” som kommer av klei-zemer vilket betyder musikinstrument.
I Stockholm är utbudet av judisk kultur stort, bland annat finns Judiska teatern, Judiska museet och Stockholms judiska filmfestival.

YIVO – Yidisher Visnshaftlecher Institut, forskningsinstitutet om jiddisch som öppnades i Vilna 1925 och i New York 1940 har haft stor betydelse för den omfattande publikationen av tidningar och böcker på jiddisch.

Judiska högtider

Shabat – den viktigaste helgdagen i den judiska kalendern som infaller vecka efter vecka. Enligt Bibeln en vilodag som enligt budorden ska helgas. Det judiska dygnet börjar vid solnedgången och veckans sjunde dag är lördag och därmed börjar Shabbat på fredagkväll och slutar på lördagkväll vid solnedgången. Under Shabbat ska man sjunga, äta gott, gå i synagogan, vila och vara med familjen.

Jom Kipur – Försoningsdagen som är avslutningen på de tio botdagarna som inletts med Rosh Hashana. Jom Kipur är den största helgdagen och en fastedag. Under botdagarna ska man tänka på sitt liv och hur man kan leva bättre.

Chanuka – Tempelinvigningsfesten. Chanuka firas i åtta dagar till minne av makkabéernas återerövrande av templet från de hellenistiska syrierna. Man tänder ljus i hemmet varje kväll, ett ljus första kvällen, två ljus andra kvällen och så vidare. Vid ljuständningen utbyter man gåvor.

Pesach – påsk. Firas i åtta dagar till minnet av uttåget ur Egypten. Man äter osyrat bröd. Under de första två kvällarna hålls rituella måltider, en seder som betyder ordning.

Judendomen

Judendomen är inte bara en religion utan många judar är icke-religiösa. Att vara jude är ett sätt att leva och judendomen ett sätt att se på världen.
Här finns mer att läsa om religionen:
 

Källor:
Skolverkets hemsida om modersmål
Judiska församlingen

Sidan uppdaterad 2018-11-08