Artiklar
Illustration från Kungliga biblioteket.

Kungliga biblioteket söker ledamöter till nyinrättat råd

Kungliga biblioteket (KB) inrättar en ny rådgivande funktion som är tänkt att fungera som ett forum för samtal där minoritetsperspektiven bidrar till KB:s arbete med samlingarna. Gruppen är rådgivande och beslut tas av KB i enlighet med myndighetens uppdrag.

Om rådet

Rådet för nationella minoritetsfrågor är tänkt att fungera som ett forum för samtal där minoritetsperspektiven bidrar till KB:s arbete med samlingarna. Gruppen är rådgivande och beslut tas av KB i enlighet med myndighetens uppdrag. Frågeställningarna som tas upp i rådet kan till exempel handla om att stödja KB:s utåtriktade arbete med kommunikation, bildval, frågor som uppstår i anslutning till tillhandahållande av källmaterial, genomläsning och kommenterande av texter etc. Det skulle även kunna handla om att sätta de delar av samlingarna  som kan upplevas kränkande, men som är del av vårt gemensamma kulturarv, i ett förklarande sammanhang.

Vem kan bli ledamot?

KB söker dig som identifierar dig med en eller flera nationella minoriteter, judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, och/eller som har relation till språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Du bör ha stort intresse av att stödja KB så att den bild vi förmedlar om nationella minoriteter stämmer med minoriteternas egna beskrivningar av sig själva och sin kultur.

Du bör ha erfarenhet av, eller stort intresse för, områden som återspeglas i KB:s samlingar (till exempel historia, litteratur, bokutgivning, audiovisuella medier), kulturarv och verksamhet som anknyter till KB:s uppdrag som Sveriges nationalbibliotek.

Som ledamot bör du ha intresse och förmåga att konstruktivt bidra i rådets arbete. Kommunikations- och samarbetsförmåga är värdefull. Du behöver inte ha forskningsanknytning eller vara yrkesverksam inom ovanstående.

Att tala minoritetsspråket är inte ett krav, men kan vara en fördel.

För mer information och ansökan: Kungliga biblioteket | Ledamot till Kungliga bibliotekets råd för nationella minoriteter (reachmee.com)

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2024-06-18