Syftet med projektet är att sverigefinska unga, men också större publiken, får möjligheten att lära sig grunderna i nationella minoritetsspråket finska på ett tillgängligt sätt.

Kuusi Palaa – en finskakurs på Instagram

En kurs som du inte behöver släpa med dig tunga böcker under armen till, utan kan avnjuta exakt var du vill via din telefon. Så beskriver Sverigefinska ungdomsförbundet sin nya språkkurs på Instagram.
 

Kuusi Palaa är en helt kostnadsfri språkkurs som finns på Instagram.

Den 10 oktober klipper Sverigefinska ungdomsförbundet bandet och släpper in allmänheten för att testa kursen. Du kan då gå in på Instagramkontot @kuusi.palaa och lära dig finska bit för bit var du än är. Detta firas också med mingel och film på Frilagret i Göteborg, helt gratis och öppet för alla åldrar.

I ett pressutskick skriver förbundet att intresset för det finska språket ökar och många unga vill ta tillbaka sitt språk. Därför har Sverigefinska ungdomsförbundet tillsammans med andra aktörer tagit fram ett pilotprojekt ”Kuusi Palaa” som ett första steg i att
tillgängliggöra det finska språket för alla som är intresserade av att lära sig. Det är skapat av och för civilsamhället, i ett hopp om att introducera och utveckla det finska språket hos en större publik än en enskild platsberoende språkkurs.

Syftet med projektet är att sverigefinska unga, men också en större publik, får möjligheten att lära sig grunderna i nationella minoritetsspråket finska på ett tillgängligt sätt. Tanken är också att göra en insats för revitalisering av det finska språket i Sverige då många sverigefinnar inte har fått möjligheten att lära familjens/släktens språk.

Det digitala materialet, som är tillgängligt för alla, ger möjligheten att lära sig finska när som helst och metoden når ut mer effektivt till den yngre målgruppen. För många kan det vara svårt att gå i en kurs, på tidsmässiga skäl, på grund av att kurserna är begränsat endast till vissa orter i Sverige eller att man inte vågar för att man inte är säker på sitt språk.

"Vi vill öka ungas intresse för det finska språket och stärka den sverigefinska kulturidentiteten - tillsammans tar vi tillbaka språket!", skriver förbundet i pressutskicket.

Projektet är delvis finansierat av Institutet för språk och folkminnen.


Mer information här!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-11-22