Så här såg det ut under förra årets konferens som Romska rådet höll i Malmö. Foto: RIKC

Långsiktighet - temat på årets konferens

Den 24 oktober håller det Romska rådet sin årliga konferens i Malmö. Minoritet.se ställde några frågor till Olga Friberg Jonsson på RIKC, Romskt informations- och kunskapscenter.

Vad är bakgrunden till Romska rådet?

- Efter att den nya, reviderade lagstiftningen trädde i kraft i januari 2019 så har kommuner och landsting ett uppdrag, tillsammans med nationell minoritet, att ta fram minoritetspolitiska mål och riktlinjer. Rådet är en del i arbetet för att leva upp till denna lagstiftning.

Och vad är syftet med rådet?

-Syftet med Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer är att stärka den romska minoritetens inflytande i frågor som berör dem på kommunal nivå, i enlighet med nationell minoritetslagstiftning.  

Hur länge har det funnits?

- Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer har funnits sedan år 2018. I november 2018 hölls den första konferensen, det vill säga konferensen den 24 oktober 2019 blir den andra konferensen som genomförs.

Vilka förhoppningar har ni på RIKC om rådets årliga konferens den 24 oktober?

- Rådet har sammanträde fyra gånger per år. Temat för årets konferens är Hur säkerställer vi långsiktighet i arbetet med romsk inkludering? Före detta pilot- och nuvarande utvecklingskommuner, utvalda talare och Socialstyrelsen, kommer att tala om temat utifrån sina erfarenheter samt med fokus på vilka utmaningar och möjligheter de ser i sitt arbete. Förhoppningen är att konferensen ska leda till fortsatta samtal kring långsiktighet och vad vi behöver för att säkerställa långsiktighet i vårt fortsätta arbete för romsk inkludering. Genom konferensen finns en förhoppning om att öka delaktighet och inflytande för den nationella minoriteten romer i frågor som berör dem. 

Vilken är målgruppen?

-
Konferensen är öppen för tjänstepersoner, förtroendevalda och civilsamhälle.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-10-03