Lantalaiset ansluter sig till STR-T

Svenska Kväner - Lantalaiset har ansökt och blivit beviljade att bli en lokalavdelning till STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund.

Svenska Kväner-Lantalaiset, SK-LT, med säte i Kieruna har ansökt om att bli lokalavdelning hos Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T. Ansökan bifölls den 6 mars 2019 av förbundsstyrelsen och det betyder att förbundet återigen har en lokalavdelning i Kieruna. Det skriver STR-T på sin hemsida.

Kerstin Salomonsson, ordförande för STR-T och Göran Johansson, ordförande för SK-LT uttrycker båda sin glädje över beslutet.
- Det är ett viktigt steg för arbetet att bredda identiteten eftersom Malmfälten också är en del av det ursprungliga språkområdet, även om man där i regel inte identifierar sig som tornedaling. De varieteter av meänkieli som talas i Malmfälten är de mest hotade av språket och det är viktigt att komma i gång med arbetet för att revitalisera och bevara språket i det här området säger Göran Johansson och Kerstin Salomonsson.

- I Jellivaara finns det redan en lokalavdelning och det är glädjande att även Kieruna har det nu säger Kerstin Salomonsson.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-03-12