På grund av lärarbrist stoppas planerna på att öppna förskola i Lycksele. Foto: Lycksele kommun

Lärarbrist stoppar förskoleplaner i Lycksele

Lyckseles satsning på samisk förskoleundervisning blir inte av som det planerat. Lärarbristen stoppar satsningen – åtminstone tillfälligt. Ändå ökar det samiska inslaget i Lyckseles förskolor.

Tanken var att Lycksele, en av 25 svenska förvaltningskommuner för samiska, skulle starta sin första förskoleavdelning på samiska hösten 2019.

Men lärarbristen sätter stopp.
- Det är dystert för vi var nära, säger Samuel Lundström, skolchef i Lycksele.

Vårdnadshavare till ett 20-tal barn (1-5 år) i hela Lycksele kommun hade i ett första skede begärt språkstöd på samiska. En stor del hoppade av, men kommunen ville ändå fullfölja planen i förhoppning att fler skulle komma tillbaka när satsningen var genomförd.

Men när en av aktuella lärarna tvingades tacka nej föll projektet, åtminstone tillfälligt.
- Till nästa höst kommer vi att göra en ny satsning på en samisk förskoleavdelning som det var tänkt. Vi har inte gett upp, säger Samuel Lundström.

Men trots att förskolan inte blir av som planerat 2019 kommer det samiska inslaget för små barn att öka.

Lycksele är utspritt över en stor yta och med många mindre skolor. I byn Rusksele, fyra mil från Lycksele, finns sex förskolebarn med samiskt ursprung. Då löser man det så att den förskolan får resurserna. Där kommer samiskspråkig personal, som redan finns inom kommunen, att arbeta två dagar i veckan.
- Det är bättre än ingenting. Finns det föräldrar som vill flytta sina barn till Rusksele för att komma åt den samiskspråkiga förskoleundervisningen så löser vi det, säger Lundström.

I Lycksele kommuns grundskola går sammanlagt 30 elever som får någon form av undervisning på syd-, nord- eller umesamiska.

Syftet med satsningen på samiska i förskolan hänger samman med den reviderade minoritetslagstiftningen. Där heter det att förskolan ska drivas ”helt eller till väsentlig del på minoritetsspråk”. Lyckseles tolkning och målsättning är att 40 procent av undervisningen ska ske på minoritetsspråket.

ANDERS BOSTRÖM

Sidan uppdaterad 2019-09-11