Artiklar
Nu är det dags att utse en läsambassadör för perioden 2019–2021!

Nominera läsambassadör 2019-2021!

Nu är det dags att utse en läsambassadör för perioden 2019–2021. Denna gång kommer läsambassadörens främsta fokus vara minoriteten romer.

Sveriges läsambassadör ska väcka nyfikenhet och intresse för läsning, litteratur och berättande. 
- Med erfarenhet från tidigare läsambassadörer vill Kulturrådet pröva nya sätt att arbeta med läsambassadören. Och riktat mot en specifik målgrupp (med många undergrupper). Läsambassadören är en del av Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande, säger Cecilia Brisander.

Detta som ett led i att pröva fler sätt för en läsambassadör att verka läsfrämjande. Det är även en del av Kulturrådets uppdrag att tillsammans med minoriteten romer genomföra läsfrämjande insatser inom uppdraget att främja utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråk. (Ku2017/02332/DISK)
- Bakgrunden till satsningen har också sin grund i Kulturrådets regeringsuppdrag att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken och tillsammans med romer genomföra läsfrämjande insatser, säger Brisander.

Läsambassadörens uppdrag ska också bidra till regeringens strategi för romsk inkludering under 2012–2032. Det är meriterande om läsambassadören har romsk språk- och kulturkompetens.

Till läsambassadören finns en sakkunniggrupp som består av Abedin Denaj, samhällsvägledare, Gävle, Angelina Dimiter-Taikon, lärare, Stockholm, lren Horvatne, modersmålslärare, Malmö, Domino Kai, dramapedagog och kulturproducent, Göteborg, Jon Pettersson, egenföretagare och konsult, Helsingborg och Carina Fast, forskare i läs- och skrivforskare och författare, Stockholm. 

Sakkunniggruppens uppgift är att bidra till att formulera övergripande uppdrag, delta i arbetet med att utse en läsambassadören och vara ett stöd för läsambassadören. Gruppen träffas 3-5 gånger per år. Brisander samordnar och leder sakkunniggruppen.
- Vi håller också på att tillsätta en samrådsgrupp på 7-8 personer som ska bistå med kontakter, kunskap och ha en viss insyn i processen. Syftet är att säkra en bred romsk representation säger Brisander.

I uppdraget som läsambassadör, som pågår i 2 år,  är det läsfrämjande i fokus. 
- Vilket språk det är lägger vi oss inte i. Alla romer kan ju inte sitt modersmål, säger Brisander men läsambassadörsuppdraget kan bidra till att stärka romskan och dess olika varieteter. Uppdraget kan även ger bieffekter som att öka kunskaper om romer och minska antiziganismen.

Sakkunniggruppen och en sakkunnig inom läsfrämjande kommer därefter tillsammans med Kulturrådet att utse den slutliga kandidaten den 8 november. Lanseringen av nya läsambassadören kommer att tillkännages den 8 november i Filmhuset i Stockholm. 

Läs mer i utlysningen för att nominera och i uppdragsbeskrivningen, https://www.kulturradet.se/nyheter/2019/nominera-lasambassador-for-20192021/

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-10-02