Litteratur på minoritetsspråken - en bristvara

Böcker på minoritetsspråken på våra bibliotek är en bristvara. På många håll finns inte en enda bok på samiska, meänkieli, jiddisch eller romani, enbart finskan finns representerad. Men förändring är på gång, även om det går långsamt.

Minoritetshyllan på biblioteken, ett mysterium, var rubriken på ett av Bokmässans seminarier i höstas i Göteborg. Från podiet konstaterade Erik Fichtelius att biblioteken skall vara till för alla, och därmed beakta minoritetsspråkens särställning.

Erik Fichtelius är samordnare för Kulturrådets satsning Nationell biblioteksstrategi, som under tre år skall tilldela medel till biblioteken under parollen Stärkta bibliotek i hela landet.
- Biblioteken är den femte statsmakten, tillgängligheten är en fråga om demokrati och rättigheter för alla. Alltså måste även tillgången på minoritetsspråken ökas, slog Erik Fichtelius fast.

Frågan är hur? Ett av problemen är den ringa tillgången på litteratur på respektive språk. Eftersom meänkieli, samiska och romani är språk som traditionellt framförts muntligt. På jiddisch finns en hel del, men så vitt känt finns det enbart en bok utgiven i Sverige på senare tid.

Med på seminariet på Bokmässan var också Lena Lundberg Vesterlund, bibliotekschef i Luleå kommun.
- Hos oss i Luleå gapar inte hyllorna tomma, konstaterar hon. Vi har böcker på de språk som är levande i vår omgivning, det vill säga meänkieli, samiska och finska.

Men det har krävts en del jobb att få till det. De har fått vända sig både till Finland och Norge. Det har heller inte funnits traditionen vare sig att läsa eller skriva på sitt eget språk, berättar Ann Chaterine Westerberg, biträdande bibliotekschef i Luleå

Ytterligare en orsak som inte kan bortses ifrån är den politik som tidigare förts gentemot de som talar ett minoritetsspråk, menar Baki Hasan, språkvårdare i romani chib på Institutet för språk och folkminnen. Assimilering och förbud att tala det egna språket. Däremot finns en rik muntlig berättelsetradition.
- Hur vi skall få våra ungdomar att förvalta den och föra över till det skrivna ordet, det är en utmaning,

För några år sen startade några eldsjälar med bland andra Nils Henrik Sikku, själv författare, en samisk skrivarcirkel med elva deltagare. Nu har åtta av dessa bildat föreningen Bago som skall utgöra författarcentrum för samisk litteratur.
- I år kommer två av de åtta i föreningen ut med sina alster, och fler är på väg. Två förlag har startats, tidigare har det bara funnits ett på norska sidan, berättar Nils Henrik Sikku. Ett hinder för spridningen är de olika alfabeten för de olika samiska språken.

Bago har målet att varje bibliotek skall ha tillgång till samisk litteratur.
- Det måste göras känt för låntagarna att böckerna finns, säger Ann Chaterine Westerberg, finns så kallade språkpåsar med böcker antingen på finska eller samiska som erbjuds besökarna. Och alla nyblivna föräldrar i kommunen får på BVC ett presentkort på en bok på biblioteket. Och den boken går att få på minoritetsspråk.-
Vi ser en ökad efterfrågan från småbarnsföräldrar och förskolor. 

Nationell biblioteksstrategi säger (i oktober 2017,) att enskilda goda exempel är bra, men att det finns stora behov av utveckling, samordning och samverkan för att det arbete som görs på biblioteken inom språklig mångfald ska bli hållbart och långsiktigt. Ett förslag är att KB, Internationella biblioteket och den regionala biblioteksverksamheten gemensamt skulle kunna samverka kring frågor som rör språklig mångfald.

Mer precist än så vill inte Nationell biblioteksstrategi och Erik Fichtelius uttala sig innan deras förslag till strategi kommer i maj i år.

BITTI INGEMANSSON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2018-05-21