Lycksele planerar för samisk förskola

Lycksele fortsätter satsa på samisk undervisning. Hösten 2019 hoppas man kunna öppna kommunens första samiskspråkiga förskoleavdelning.

I och med att 18 barn i förskoleåldern (1-5 år) begärt samisk undervisning satsar nu Lycksele ytterligare på minoritetsundervisningen. I dag är det bara ett fåtal förskolebarn som får undervisning och den sker i så kallad ”öppen förskola”, alltså en avdelning där barnen inte är inskrivna och bara är en dag i veckan.

Nu vässas den verksamheten. I annonser söker man i första hand efter utbildad personal med kunskaper inom samiska, och det gäller umesamiska, sydsamiska och nordsamiska.

Det finns också ett mindre behov av lulesamiska men där har kommunen tidigare gått bet när man sökt personal.

Målet är att en av åtta avdelningar på en central förskola ska bli flerspråkig. Lycksele är en stor kommun till ytan. Några av barnen som söker plats bor i byarna en bra bit utanför centralorten och det finns risk att vissa faller bort av den anledningen.

Syftet är förstås en anpassning till den nya minoritetslagstiftningen. Det heter att förskolan ska drivas ”helt eller till väsentlig del på minoritetsspråk”.
- Vi har vi själva definierat det till att minst två dagar i veckan är helt på samiska och övrig tid blandad, säger Samuel Lundström, Lyckseles skolchef.

Lycksele har sedan tidigare samisk undervisning för äldre elever. Våren 2019 fick 32 ungdomar någon form av samisk undervisning.
- Fördelen med att det är så många som begärt samisk undervisning är att de lärare vi anställer oftast erbjuds heltid, förklarar Lundström.

Räcker inte timmarna på Lyckseleskolorna har man ett annat grepp som fyller dagarna – distansundervisning. Våren 2019 har lärarna i Lycksele distansundervisning i samiska för ett 30-tal barn och ungdomar i grannkommunerna Vindeln, Vännäs, Malå, Storuman och Sorsele, samtliga mindre än Lycksele. Dessutom undervisar lärarna elever i Hudiksvall, Ale och Kungsbacka.
- Vi tillhandahåller den tjänsten billigt, till självkostnadspris, så att vi ska kunna fylla deras tjänster maximalt, säger Lundström och tillägger:

- Målet är att vara på plats hela tiden, i andra hand någon dag i veckan och i tredje hand har vi enbart fjärrundervisning som ju är betydligt bättre än ingenting alls.

Det kan bli ett bekymmer att hitta samiskspråkig personal, särskilt som språkvarieteterna skiljer sig åt. Annonseringen  kommer utvisa hur det går. Målet är att ha allt klart i maj inför höstens skolstart.
- Vi har haft ett föräldramöte för att sondera och åtta föräldrar kom. Det är ganska mycket i sammanhanget. En förälder hade faktiskt tre barn som ska börja, så redan där motiveras satsningen, säger Lundström.

Satsningen fokuseras till en avdelning på Johan Skyttes förskola.
- Min upplevelse är att både kommun och lärare är positiva till den samiska satsningen. Även föräldrar till icke-samiska barn i Lycksele tycker det är viktigt och en förmån att deras barn lär sig mer om den samiska kulturen. Satsningen har inget motstånd någonstans, säger Lundström och tillägger:

- Lycksele har en rik samisk kultur och det är bra att vi kan hitta vägar att bevara den.

ANDERS BOSTRÖM

Sidan uppdaterad 2019-08-16