Mer pengar för revitalisering

Nu finns det en ny möjlighet att ansöka om pengar för revitalisering, främst för lärsituationer. 

Institutet för språk och folkminnen har nu fått möjlighet att i år dela ut ytterligare bidrag till föreningar, organisationer och stiftelser som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken. 
Nu finns nya medel, totalt 2,2 miljoner kronor, att söka.

Syftet med denna extra utlysning år 2018 är i första hand att stötta föreningar i att ta fram pedagogiska material för lärsituationer i de nationella minoritetsspråken. 
Det går också att söka för andra aktiviteter, men de pedagogiska materialen kommer att prioriteras.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2018-08-31