Ny film ska sprida information

Flerspråkscentrum i Luleå kommun har tagit fram en film som ska inspirera och ge information om nationella minoriteter i Luleå med lokala företrädares perspektiv.

Filmen är framtagen av Barn- och utbildningsförvaltningen och skapad av Flerspråkscentrums metodutvecklare Nils-Bertil Heikka och filmare Hans Granqvist.
- Inom ramen för Barn och utbildningsnämndens visions- och strategiarbete för och med nationella minoriteter är information och grundläggande utbildning i nationella minoritetsfrågor viktig för oss alla som jobbar inom förskola och skola. Filmen motsvarar det behovet – även om vi inte blir fullärda på detta sätt. Men den är ett steg på vägen mot större kunskap, säger Viktoria Björklund, chef för Flerspråkscentrum.

- Filmen är en av aktiviteterna inom ramen för vårt visions och strategiarbete i Barn och utbildningsförvaltningen i kommunen. Den är alltså en aktivitet i vår handlingsplan, säger Björklund. 

Hon säger vidare:

- För att vi ska nå vår vision så är en av strategierna "Kunskap och inspiration" och det betyder att all personal som jobbar inom förskola och skola behöver ha grundläggande kunskaper om nationella minoriteter. När de har det och vi har en löpande rutin för att även utbilda nyanställd personal så kommer vi kunna gå vidare med att jobba med idéer och aktiviteter för att synliggöra och främja nationella minoriteter i alla enheter i förskola och skola. Det är nästa steg till hösten. Nu först kommer all personal få se filmen. 

Viktoria Björklund förklarar att de ville ta fram en film som har lokal förankring och som ger de nationella minoriteterna i Luleå kommun en röst. Det finns ju nationellt material men det kändes viktigt med ett kort och enkelt format som speglar just vår kommun. 

Filmen ska ge svar på:
Varför finns nationella minoritetspolitiken? 
Varför är den viktig?
Vad betyder den för nationella minoriteterna själva?
Vad betyder den för kommunen som är ett förvaltningsområde?
Vad betyder den för oss som jobbar i förskola och skola

Filmen har visats för nämndens ledamöter och kommer spridas till personal inom förskola och skola samt till alla andra intresserade. 

Här hittar du den!

Flerspråkscentrum i Luleå jobbar bland annat med frågor om nationella minoriteterna. Där arbetar cirka 50 personer som stöttar förskolor och skolor i sitt arbete. Luleå kommun planerar ju en öppning av en väsentligt tvåspråkig förskola som ska starta i höst.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-05-24