Nylansering av Sametingets ordboksapp

Samiskt språkcentrum har släppt en ny version av Sametingets digitala ordbok. Den finns både som app och webbordbok på Sametingets hemsida.

Den digitala ordboken får flera helt nya funktioner samtidigt som den utökas med Mikael Svonnis nordsamiska ordbok. Detta enligt ett pressutskick.

Den nya webbordboken/appen är en vidareutveckling av ordboken som har funnits på Sametingets hemsida i över tio år, och som mobilapp i cirka fem år. Utvecklingsarbetet har varit inriktat på att utnyttja möjligheterna med den digitala tekniken för att göra det enkelt för användaren att dra nytta av ordlistornas alla språk.
- Vi är stolta över att kunna erbjuda även nordsamisk ordlista. Det är efterlängtat! Nu kan fler ha glädje och nytta av ordboksappen, säger Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd.

Dessutom bidrar de nya funktionerna till att det ska bli lättare att lära sig och komma ihåg de ord man slagit upp. Det blir möjligt att skapa egna ordlistor vilket kan vara användbart för lärare som vill skapa gloslistor, temaordlistor eller liknande till sina elever. Det är även användbart för den som vill ha hjälp att komma ihåg de ord man slagit upp.
- Vi tar ordboksappen till nästa nivå med möjligheter att sortera ord i egna listor och dela dessa med andra. Det är ett nytt sätt att tänka vad gäller ordböcker, säger Anders Östergren Njajta, språkkonsulent på Samiskt språkcentrum.

Appen är den enda ordboksappen som innehåller flera samiska språk med översättningar till och från svenska. Användaren kan också själv välja vilket språk informationen i själva appen ska vara på. Appen fungerar även offline och är gratis att ladda ner.

Med bättre tillgänglighet ges fler samer större möjligheter att lära sig och utveckla sitt samiska språk, vilket ingår i Sametingets mål för det samiska språkarbetet. Lanseringen sker under FN:s internationella år för urfolksspråk, IYIL2019.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-03-19