Nytt läromedel för gymnasieskolan

Nu har Institutet för språk och folkminnen släppt sitt nya läromedel för gymnasieskolan. 

Det går utmärkt att läsa för vem som helst som informationsmaterial. Du hittar det här!

Läromedlet är framtaget av Isofs avdelning Språkrådet som ansvarar för att främja och vårda de nationella minoritetsspråken i Sverige. På myndigheten finns språkvårdare i finska, meänkieli, romska, jiddisch och svenskt teckenspråk.
- Det finns ett stort intresse för de nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk. Varje år får vi många frågor från elever på högstadiet och gymnasiet om de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken. Läromedlet är ett sätt att möta det intresset", berättar Anna Gezelius som är samordnare för minoritetsspråk.

Läromedlet riktar sig till gymnasieskolan, och tanken är att det ska kunna användas inom flera ämnen. I inledningen presenteras de språkfamiljer som respektive nationellt minoritetsspråk tillhör.

Eleven får information om Sveriges språk i stort, om flerspråkighet, om de lagar som styr, de rättigheter som de nationella minoriteterna har, om svårigheten i att bedöma hur många som talar språken i Sverige. Därefter följer en fördjupning där varje minoritet och minoritetsspråk presenteras: hur språket kom till Sverige och vilket ursprung det har, resonemang runt antalet talare, hur minoritetens kultur ser ut, hur språket är uppbyggt etc. Till varje kapitel ges några fördjupningsfrågor.
- Läromedlet är i första hand för gymnasieskolan, men det går också att använda på högstadiet. Vi kommer också att ta fram ett liknande läromedel som riktas direkt mot högstadiet", berättar Anna Gezelius.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-05-20