Prenumerera på artiklar Nyhetsarkiv Artiklar

Principen är ett språk- en lärare

[2019-03-27] I Finland har finsktalande elever badat i svenska språket i drygt 30 år. Språkbad är ett program för inlärning av ett extra språk samtidigt som eleverna lär sig andra ämneskunskaper. 

Uppsalaforskare vill dokumentera hotade språk

[2019-05-03] En nybildad grupp med forskare vid Uppsala universitet vill dokumentera språk som riskerar att dö ut. - Varje språk är unikt och varje språk är värt att dokumentera och bevara.  

Minoritetsspråkpriset 2019 utdelat

[2019-04-26] Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski fick Minoritetsspråkspriset 2019 för sitt engagemang och enträgna arbete med att stärka romska ungdomar i deras språk och sin identitet.  

Tandeminlärning kan användas för alla språk

[2019-03-28] Tänk att kunna lära sig ett språk genom en kompis som har ett annat modersmål och lära ut sitt eget modersmål till kompisen. Det kallas tandeminlärning.
Gabriel Södergran, Richard Eklund och Cecilia Lindqvist. Foto: Karin Skoglund

Stöd till film för barn och unga

[2019-03-01] Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser.

New amigos - ett samiskt onlinespel

[2019-02-13] Samiskt språkcentrum har lanserat ett samiskt onlinespel i samarbete med New Amigos. New Amigos är ett spel för alla samiska varieteter med godkänd ortografi i Sverige.

Isof föreslår två nya språkcentrum

[2019-02-01]  Institutet för språk och folkminnen (Isof) föreslår i en rapport att två nya språkcentrum ska inrättas, ett för finska i Uppsala och ett för meänkieli som placeras i Kiruna och Övertorneå.

Nominera till Minoritetsspråkpriset!

[2019-01-30] Nu är det dags att nominera 2019 års pristagare av Språkrådets minoritetsspråkspris. Priset delas ut till en person, förening, organisation, kommun eller liknande som gjort värdefulla insatser för ...

STR-T ska utveckla läromedel

[2019-01-15] I slutet av 2018 beviljade Institutet för språk och folkminnen Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset 500 000 kronor för att ta fram pedagogiskt material i meänkieli.  

Sök bidrag till de nationella minoritetsspråken!

[2019-01-07] Nu finns nya medel att söka för projekt som främjar de nationella minoritetsspråken. Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 21 januari 2019.

Hon ska utreda frågan om språkcentrum

[2018-09-26] Institutet för språk och folkminnen (Isof) påbörjar nu utredningen om hur språkcentrum eller motsvarande funktioner för de nationella minoritetsspråken kan organiseras. Ingrid Johansson Lind blir u...

Språkpolitik

Den svenska riksdagen beslutade den 7 december 2005 om en samlad svensk språkpolitik med fyra överordnade mål där det bland annat sägs att alla ska ha rätt till språk:
  • att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Språklagen...

Från 1 juli 2009 gäller en språklag. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk och att det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja dessa språk liksom det svenska teckenspråket.

>>>Länk till språklagen

 

 

Mer information:

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Undervisa om nationella minoriteter!

NAMIS, Hugo Valentin centrum

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?