Kungliga biblioteket i Stockholm. Foto: KB, Istvan Borbas.

Rapport om minoriteter och bibliotek

De nationella minoriteternas rättigheter ska bli mer synliga – även i biblioteken. Från den 1 januari 2019 trädde flera nya delar i kraft. Här hittar du rapporten om nationella minoriteter och bibliotek som Kungliga Biblioteket tagit fram.

"Dessa lagändringar är viktiga för biblioteken att känna till, då hela det allmänna biblioteksväsendet omfattas av bibliotekslagens 5 § där de nationella minoriteterna är en av de prioriterade grupperna". Det skriver Kungliga Biblioteket på sin hemsida.

För att underlätta för i synnerhet kommunal och regional biblioteksverksamhet har KB satt samman en skrift som både sammanfattar och kommenterar lagstiftningen och minoritetspolitikens intentioner.

I skriften redogörs för de delar i minoritetslagstiftningen som har störst påverkan på bibliotekens utbud och verksamhet, en verktygslåda samt råd och rekommendationer har tagits fram för att stödja bibliotekens arbete med att stärka de nationella minoriteterna och urfolket samernas närvaro på landets alla bibliotek.

Skriften, som heter Nationella minoriteter, urfolket samerna och biblioteken – Lagar, konventioner och minoritetspolitik, är faktagranskad av Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-08-12