Artiklar
Bild på Judiska resursbiblioteket Foto: Judiska församlingen i Stockholm

Resursbiblioteket för jiddisch och judisk kultur

Jiddisch, ett språk som en gång talades av miljontals judar i Europa, har minskat avsevärt i användning efter Förintelsen. Jiddisch har emellertid förblivit en central del av judiskt-europeiskt kulturarv och för att bevara detta kulturarv och återuppliva språket, har Kungliga biblioteket gett Judiska församlingen i Stockholm i uppdrag att etablera ett nationellt resursbibliotek för jiddisch och judisk kultur. 

Resursbiblioteket ska bistå både den breda allmänheten och andra bibliotek med vägledning samt litteratur på och om jiddisch och judisk kultur.

Elisabet Sannas, projektledare för resursbiblioteket för jiddisch, är enligt egen utsaga helt ny i bibliotekssammanhang.

-Under större delen av mitt yrkesliv har jag frilansat och arbetat med projektledning samt verksamhets- och organisationsutveckling. Jag tog uppdraget som projektledare på resursbiblioteket eftersom jag tycker att uppdraget är intressant, utmanande och en stor förmån.

Som ett erkänt nationellt minoritetsspråk har jiddisch rätt till särskilt stöd enligt lag. Exempelvis har elever som önskar läsa jiddisch inom grund- eller gymnasieutbildning nu rätt till undervisning i detta språk. Tack vare sådana lagstadgade åtgärder upplever jiddisch en återupplivning i Sverige.

Upprättandet av resursbiblioteket för jiddisch och judisk kultur speglar detta lagstöd. Bibliotekets syfte är att fungera som en källa för ett brett spektrum av låntagare och institutioner, genom att erbjuda böcker på jiddisch och sprida kunskap om språket, dess kultur, och det rika historiska arvet som jiddisch representerar.

Enligt Elisabet spelar resursbiblioteket en central roll i att stödja dem som önskar lära sig jiddisch, fördjupa sina befintliga kunskaper i språket eller som vill upptäcka det kulturella arv som jiddischkultur representerar.

-Bibliotekets ambition sträcker sig bortom att enbart bevara språket. Vi siktar på att göra jiddisch och judisk kultur tillgängligt och relevant. Därför innehåller bibliotekets samling allt från traditionella skrifter till samtida litteratur, akademiska resurser för studenter och forskare, samt pedagogiska material och program designade för alla åldersgrupper intresserade av att utforska jiddisch och judisk kultur.

Elisabet framhäver att jiddisch blivit mer populärt i Sverige under de senaste åren och att det därför finns allt fler möjligheter att fördjupa sig i språket och kulturen. Exempelvis håller Jiddischförbundet ett stort årligt evenemang där talare både från Sverige och utomlands deltar. Hon berättar att det på olika platser i Sverige finns en rad initiativ såsom språkcaféer, pedagogiska dagar, teateruppsättningar och kurser. Vidare erbjuder Paideia Folkhögskola, varje termin flera jiddischkurser öppna för allmänheten; Lunds universitet håller kontinuerliga kurser i ämnet; judiska församlingen i Stockholm arrangerar regelbundet kulturevenemang relaterade till jiddisch och judisk kultur; och Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion erbjuder program både på och om jiddisch, tillgängliga online.

För de som är intresserade av att hålla sig uppdaterade kring aktiviteter i Sverige relaterade till jiddisch och judisk kultur rekommenderas att prenumerera på resursbibliotekets nyhetsbrev. Genom nyhetsbrevet kan läsarna även ta del av aktuella bokrekommendationer och bibliotekets engagemang för att främja jiddisch och judisk kultur i Sverige. För prenumeration, vänligen kontakta Elisabet Sannas på följande e-postadress: elisabet.sannas@jfst.se.

PETRA KAHN NORD

Sidan uppdaterad 2023-11-20