Artiklar

Det romska språket

Romani chib är ett samlingsnamn på flera olika dialekter eller som det heter, varieteter. Talarna själva kallar sitt språk romani, romanés eller romska. 

Romani är ett språk utan en egen nation. I många länder är det ett minoritetsspråk. Romani har talats i Sverige sedan 1500-talet. År 2000 blev det ett nationellt minoritetsspråk. Vanliga romska dialekter i Sverige är arli, lovari, kalderash, finsk romani och svensk romani.

Det romska språkets historia

Språket kommer från södra Asien och tillhör den indoeuropeiska språkgruppen.

De olika romska dialekterna har cirka 1050 ord som är gemensamma. De har också en grammatik som liknar grammatiken för indiska språk. Språkforskare tror att utvecklingen för romani gått igenom tre stadier. Detta efter att talare flyttat från södra Asien under perioden 800-1000 efter Kristus. Det finns ingen dokumentation om språket från de tidiga stadierna. Men forskare har kunnat återskapa dåtidens romani. De har gjort det genom språkteorier och kunskap om det moderna romska språket.

Forskare tror att förstadiet till språket uppstod utanför Indien. De finns romska ord som är släkt med armeniska, kurdiska, ossetiska, afganska och iranska språk. Det tror man beror på språkets resa på väg till Europa.

Tidig romani har troligen sitt ursprung i Bysantinska riket under perioden 1000-1300 efter Kristus. Språket fick då influenser från grekisk grammatik och ordförråd. Cirka en femtedel av det gemensamma ordförrådet för de romska dialekterna har grekiskt ursprung. Modern romani har också likheter med grekisk grammatik.

KARIN SKOGLUND

Återgå till normal version av sidan
Sidan uppdaterad 2020-01-20