Artiklar

Romerna är en utsatt grupp

Nekade att hyra bilar. Bortkörd från hotellets frukostmatsal. Uppmanade att ta av sig sina kjolar för att få komma in på restaurangen. Diskrimineringen av romer i Sverige fortsätter.

2001 fick DO, dåvarande Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, i uppdrag av regeringen att jobba med frågan om diskriminering av romer. Målet var att skapa ett långsiktigt och strategiskt arbete för att motverka diskrimineringen men också öka romernas förtroende för myndigheter.

Rapporten ”Diskriminering av romer” kom 2004 och följdes 2012 upp av rapporten ”Romers rättigheter”. Enligt den senaste rapporten har 230 anmälningar om diskriminering av romer inkommit till DO under åren 2004-2010. Sju av tio anmälningar kommer från romska kvinnor.

En majoritet av anmälningarna handlar om diskriminering och trakasserier när man handlar i affärer, tar in på hotell och äter på restaurang.

Tjugo procent av anmälningarna rör bostadsmarknaden, framför allt att bli bortvald när lägenheter förmedlas och att bli nekad att köpa bostadsrätter.

Romer anmäler också att de diskrimineras i handläggningen och bemötandet av socialtjänsten. Enligt rapporten märks ett växande antal anmälningar om att skolor och hälso- och sjukvården uppmanar socialtjänsten att utreda barns omständigheter i romska familjer.

Få anmälningar handlar om diskriminering i skolan och det tror man beror på att romerna saknar förtroende för myndigheten och att man är rädd för att barnen ska råka ännu mer illa ut om man anmäler.

DO har gått vidare till stämningar i ett trettiotal av de 230 anmälningarna som kommit in från romer som anser sig vara diskriminerade. Vissa fall har nått domstol och andra har gått till förlikning. Ett femtiotal romer har fått upprättelse.

Anmälningarna fortsätter att komma in till DO och på senare år har framför allt Malmöpolisens register över romer uppmärksammats i massmedia. Och 2013 gjorde Sveriges Radios Ekoredaktion en undersökning om hur romer bemöts när de vill hyra bilar på bensinstationer i landet. Flera romer fick besked om att det inte fanns bilar att hyra och Ekot kunde med dolda mikrofoner visa att andra kunder som kom efter romerna fick hyra bilar.

Tre av fallen gick till förlikning och avgjordes under 2014 då en romsk kvinna och ett romskt par fick totalt 90 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Ett annat uppmärksammat ärende var diskrimineringen av en romsk kvinna som bodde på ett hotell i Stockholm i mars 2014 för att delta i regeringens konferens om vitboken om övergrepp mot romer. Kvinnan skulle äta frukost på morgonen och hennes närvaro ifrågasattes av personalen och hon blev hänvisad till en plats i lobbyn där hon serverades en kopp kaffe. Trots att hon visade sitt nyckelkort fick hon inte komma in i frukostmatsalen. DO har krävt en diskrimineringsersättning på 20 000 kronor.

DO:s senaste ärende som nu förbereds är ett fall med två kvinnor och två barn som sommaren 2014 besökte en restaurang i Katrineholm och tvingades betala för middagen i förskott.

Några tidigare ärenden som DO drivit:

  • 2011 hittade en romsk kvinna en bostad åt sig och sina två barn på Blocket. Hon tittade på lägenheten i Filipstad och skrev på kontraktet. Hyresvärden ångrade sig och menade att grannarna inte ville ha romer i huset. Efter en förlikning 2014 fick kvinnan 50 000 kronor. Hyresvärden nekade till diskriminering.
  • Sommaren 2012 skulle tre romska kvinnor gå in på en restaurang och sjunga karaoke till finsk musik i Norsborg men de blev stoppade av vakterna som ville att de skulle ta av sig sina långa svarta kjolar. Vakterna menade att de haft problem med romska kvinnor som smugglat med sig sprit under kjolen. Efter en förlikning fick kvinnorna 20 000 kronor var.
  • I maj 2012 nekades två romska kvinnor i Uppsala län att komma in på ett kafé. De fick 15 000 kronor var i ersättning.

ANN-HELÉN LAESTADIUS

 

 

 

ANN-HELÉN LAESTADIUS

Sidan uppdaterad 2019-10-29