Artiklar

Romernas nationaldag firas världen över

Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Romerna har inget ”eget” land utan är splittrade världen över men trots det finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är den romska nationaldagen som firas den 8 april.

Nationaldagen uppmärksammas världen över och firas i ett 40-tal länder med olika teman och aktiviteter som ljuständning, planterande av träd samt minnesceremonier för romer som fallit offer för anti-romanistiska övergrepp.

Bakgrunden till det firandet av Romernas internationella dag är den första romska kongressen i London 1971 med representanter från fjorton länder. Under mötet omvandlades den dåvarande Internationella zigenarkommittén till International Romani Union (IRU). Man beslutade att den 8 april skulle vara romernas internationella dag (nationaldag).

Vid kongressen fastställdes också den romska flaggan. De blågröna färgerna i flaggan hade antagits vid en kongress i Bukarest redan 1933 men för att understryka romernas historiska koppling till Indien enades man om att lägga till ett hjul. Det röda hjulet symboliserar även vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen (andliga värden) medan den gröna färgen symboliserar jorden.

Vid kongressen antogs även en nationalhymn Gelem, gelem (Jag har vandrat). Melodin är traditionell och texten är skriven av Jarko Jovanovic.

Sidan uppdaterad 2022-05-18