Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Romsk inkludering

Utvärdering av brobyggarverksamheten - Ny rapport från Statskontoret

[2019-07-04] Statskontoret har utvärderat regeringens satsning på brobyggarverksamhet som pågått 2012–2015. Brobyggarverksamheten är en del i regeringens tjugoåriga strategi för romsk inkludering och en förstä...
Bild: Examen för brobyggarna i skolan juni 2015

Regeringskansliet söker deltagare till romsk referensgrupp

[2019-04-28] Regeringskansliets samråd med romer ska bidra till att romer får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i arbetet med politiken för nationella minoriteter.

Vi ser att arbetet som bedrivs gör nytta

[2019-04-12] Länsstyrelsen i Stockholm har överlämnat årets uppföljningsrapport i uppdraget att samordna och följa upp insatser inom strategin för romsk inkludering till regeringen. 

Så arbetar Borås med romsk inkludering

[2019-01-21] Sedan 2016 är Borås en av fem kommuner som får bidrag för att arbeta med romsk inkludering på lokal nivå. Här kan du läsa vad kommunen åstadkommit.

Romsk delaktighet i arbetet med nulägesbeskrivningen

[2018-12-20] På årets mänskliga rättighetsdagar på Stockholmsmässan presenterade Länsstyrelsen i Stockholms län sitt arbete med att ta fram en nulägesbeskrivning av arbetet med romsk inkludering. 

Ny erfarenhetsdag för kommunala nätverket

[2018-10-12] Den 28 november är det dags för den andra erfarenhetsdagen för det kommunala nätverket Romsk inkludering.

Kommunalt nätverk för romsk inkludering igång

[2018-06-04] Syftet med nätverket är att verka för att utveckla lokala strategier, metoder och arbetsformer för implementeringen av regeringens strategi för romsk inkludering.

Högstadieelever lär sig om antiziganism

[2018-05-30] På Uppgårdsskolan på Ekerö i Stockholm har eleverna i årskurs 9 arbetat med skolboken Antiziganismen i Sverige.

Rapporten: Romsk inkludering 2017

[2018-04-16] Myndigheterna har kommit igång, fler konkreta insatser har gjorts och fler romer har involverats i arbetet. Det visar rapporten om Romsk inkludering 2017 som Länsstyrelsen i Stockholm gjort.

Utbildning ska motverka fördomar mot romer

[2018-03-27] Boverket har på regeringens uppdrag i samarbete med romska representanter och företrädare för bostadsmarknaden tagit fram en ny webbaserad utbildning.
En sekvens ur utbildningsfilmen som Boverket tagit fram.