Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Romsk inkludering

Ny skrift: Romsk inkludering i praktiken

[2020-03-11] Nu finns en ny skrift som du kan ladda ner här. Den heter Romsk inkludering i praktiken och du hittar du här. Det är en skrift framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm och sammanf...

Uppdraget som ska stärka romska kvinnors egenmakt

[2019-10-29] Länsstyrelsen i Stockholm jobbar sedan i somras med ett nytt uppdrag att stärka romska kvinnors egenmakt och öka deras delaktighet och inflytande i samhället. Under senhösten väntar nya träffar.
Den romska flaggan. Foto: Malin A Junkka

Ytterligare steg för stärkt romsk inkludering

[2019-07-04] Länsstyrelsen i Stockholm har fått extra medel för att bland annat stärka romska flickors och kvinnors möjligheter till deltagande i samhället. 
Mirelle Gyllenbäck arbetar med Romsk Inkludering på Länsstyrelsen i Stockholm. Foto: Privat

Utvärdering av brobyggarverksamheten - Ny rapport från Statskontoret

[2019-07-04] Statskontoret har utvärderat regeringens satsning på brobyggarverksamhet som pågått 2012–2015. Brobyggarverksamheten är en del i regeringens tjugoåriga strategi för romsk inkludering och en förstä...
Bild: Examen för brobyggarna i skolan juni 2015

Regeringskansliet söker deltagare till romsk referensgrupp

[2019-04-28] Regeringskansliets samråd med romer ska bidra till att romer får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i arbetet med politiken för nationella minoriteter.

Vi ser att arbetet som bedrivs gör nytta

[2019-04-12] Länsstyrelsen i Stockholm har överlämnat årets uppföljningsrapport i uppdraget att samordna och följa upp insatser inom strategin för romsk inkludering till regeringen. 

Så arbetar Borås med romsk inkludering

[2019-01-21] Sedan 2016 är Borås en av fem kommuner som får bidrag för att arbeta med romsk inkludering på lokal nivå. Här kan du läsa vad kommunen åstadkommit.

Romsk delaktighet i arbetet med nulägesbeskrivningen

[2018-12-20] På årets mänskliga rättighetsdagar på Stockholmsmässan presenterade Länsstyrelsen i Stockholms län sitt arbete med att ta fram en nulägesbeskrivning av arbetet med romsk inkludering. 

Kommunalt nätverk för romsk inkludering igång

[2018-06-04] Syftet med nätverket är att verka för att utveckla lokala strategier, metoder och arbetsformer för implementeringen av regeringens strategi för romsk inkludering.

Högstadieelever lär sig om antiziganism

[2018-05-30] På Uppgårdsskolan på Ekerö i Stockholm har eleverna i årskurs 9 arbetat med skolboken Antiziganismen i Sverige.