Romsk inkludering på MR-dagarna i Jönköping

Hur kan myndigheter och kommuner ta sig an uppgiften att arbeta för romers rättigheter och inkludering, och motverka diskriminering? På MR-dagarna i Jönköping presenterade Länsstyrelsen i Stockholm två exempel på sådant arbete.

Heidi Pikkarainen, samordnare för arbetet med romsk inkludering i Stockholms stad, presenterade tillsammans med Melissa Blomerus och Ak Khayre, Rättighetsjakten. Rättighetsjakten är ett sommarjobb för ungdomar om mänskliga rättigheter som Stockholms stad anordnar. I år uppmuntrade kommunen särskilt romska ungdomar att söka jobbet. Ett tema var antiziganism och romers närvaro i Stockholm genom historien. 
 
19 ungdomar arbetade under tre veckor. Bland annat gjorde de filmer om egna erfarenheter av rasism, antiziganism och diskriminering. Sommarjobbarna tog också fram en stadskarta över platser som på olika sätt varit viktiga för romer i Stockholm. Ett medborgarförslag från sommarjobbarna ligger nu på Skarpnäcks stadsdelsnämnds bord. Ungdomarna vill skapa en romsk minnesplats i Skarpnäcksparken. Så skriver sommarjobbarna till staden:
- Vi på Rättighetsjakten tycker att det är viktigt att romerna blir erkända i Sveriges historia, samhälle och framtid eftersom romerna som en minoritet har blivit särbehandlade av myndigheter och organisationer.”   
 
Filmerna som togs fram i projektet ska användas i stadens arbete med mänskliga rättigheter och ungas organisering. 
 
Det andra exemplet kom från Boverket. Magnus Jacobsson, Boverket, och Nina Lundberg, sakkunnig, berättade om hur myndigheten tillsammans med romska sakkunniga och företrädare från fastighetsbranschen tagit fram en utbildning. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om romers situation på bostadsmarknaden och att motverka diskriminering. Målgrupp är lokala fastighetsbolag och liknande. Utbildningen är webbaserad och i konceptet ingår att utbildningen hålls av romska utbildningsledare för att åstadkomma ett personligt möte mellan romer och icke-romer. 
 
Boverket arbetar nu för att utbildningen ska bli känd och användas av fastighetsbolag och kommuner. Den som är intresserad av att anordna en utbildning, som är gratis och inkluderar en utbildningsledare på plats, kan kontakta Boverket här.
 
 
ANNA MANNIKOFF

 

Sidan uppdaterad 2017-12-04