Artiklar

Spridningsuppdrag

Länsstyrelsen i Stockholm har i regeringsuppdrag att genomföra insatser för att fördjupa och sprida kunskap från arbetet för romsk inkludering.

 

I uppdraget ingår att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur ett rättighetsbaserat arbetssätt kan användas i verksamheter för romsk inkludering på lokal nivå. Under 2017 fungerar Emerga Research and Consulting som ett stöd till utvecklingskommunerna i hur de kan arbeta utifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. De kommer även att ta fram ett metodstöd som riktar sig till hur kommuner kan arbeta rättighetsbaserat för romsk inkludering.
 
Länsstyrelsen i Stockholm ska även distribuera och sprida utbildningsmaterialet Antiziganismen i Sverige (skolbok samt lärarhandledning) som Kommissionen mot Antiziganism har tagit fram. Materialet sprids bland annat till utvecklingskommuner, genom unga ambassadörer och genom utställningen Vi är romer. Vill du beställa materialet kostnadsfritt? Klicka här för hur du ska gå tillväga.
 
Slutligen ska myndigheten sprida information om arbetet med romsk inkludering, bland annat via webbplatsen minoritet.se. Håll utkik på webbplatsen för artiklar med koppling till arbetet för romsk inkludering. 
 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 april 2018. 
Läs mer om uppdraget i sin helhet här.
 
 
 

 

Sidan uppdaterad 2017-11-14