Landskap i höstskrud. Foto: Sametinget

Sametinget överlämnar skuggrapport

I dag överlämnar Sametinget sin skuggrapport till Europarådets granskande expertkommitté som just nu granskar hur Sverige uppfyller sina åtaganden under den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk.

Överlämnandet sker den 10 oktober kl. 10.30 i Finlandshuset, Snickarbacken 4, i Stockholm. Det skriver Sametinget i ett pressmeddelande.

En av de viktigaste punkterna som Sametinget framför i skuggrapporten är att samerna behöver definieras utifrån sin särställning som urfolk och sin anknytning till de traditionella markerna. För samerna är kultur och språk på ett särskilt sätt kopplade till användningen av land och vatten. Det visar inte minst de samiska språkens rika naturterminologi. Domäner som renskötsel, duodji, jakt och fiske utgör en begreppsvärld med nästintill oöversättliga terminologier, precis som alla ord och uttryck som beskriver djur och natur, väder med mera.
- Sametinget har ett särskilt behov av att skydda och främja de samiska språken just som ett uttryck för den relation till marken och de traditionella samiska näringarna som är så viktig för samisk kultur och en persons kulturella identitet, säger Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd.

Sametinget anser att lagstiftningen behöver kompletteras med en samisk språklag; en lag som beaktar de samiska språkens behov, utgör ett utökat skydd för alla de samiska språken, samt säkerställer ett ökat språkligt självbestämmande. En stor andel samer behärskar inte samiska, men har en vilja att ta tillbaka sitt språk. Det behövs betydande insatser inte minst inom utbildningssystemet. Det finns anledning till oro för dagens situation, framför allt när det gäller tillgång till och kvalité på undervisningen i samiska på alla nivåer, från förskola till universitet.
- För att de samiska språken ska utvecklas i takt med det moderna samhället behövs reella satsningar och bättre förutsättningar för språköverföring och inlärning av de fem samiska språken, poängterar Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd.

Läs hela pressmeddelandet här!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-10-10