Artiklar
Foto: iStock

Självstudiekurs om rasism

Forum för levande historia erbjuder en fortbildning om rasism.

Fortbildningen tar upp frågor som: Vad är rasism? Vad är ett likvärdigt bemötande? Vad kan tjänstepersoner i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande?

Kursen består av tre delar där kunskap varvas med reflektionsfrågor. Varje del innehåller utbildningsfilm, faktatexter, ett ljuddrama om en bemötandesituation och reflektionsövningar.

Fortbildningen tar cirka 3-5 timmar i sin helhet. Den är kostnadsfri och kan genomföras när som helst när tid finns.

Du hittar kursen här:

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande - Forum för levande historia

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2024-05-24