Artiklar

Skåne - en förebild i arbetet med nationella minoriteter

Region Skånes arbete med nationella minoriteter var eftersatt, men när det väl tog fart gick det snabbt. På ett halvår gjordes en handlingsplan, ett år senare är målen uppfyllda, och vips ligger Skåne, som inte ens är förvaltningsområde för någon nationell minoritet, i framkant.

- Ser du? Precis så tänker jag att vår handlingsplan är, som Turning torso, säger Annika Bahrtine, integrationshandläggare på region Skåne.
Hon står och pekar ut mot Malmös landmärke från fönstret på regionens kontor, och visar på alla de nybyggen som sker runtom Turning torso. De är ringarna på vattnet, menar hon. Alla de initiativ och förbättringar som ska växa upp i Skåne tack vare handlingsplanen.

Allt började med att Annika Bahrtine blev integrationshandläggare på Region Skåne. Då tittade hon igenom olika frågor och såg ganska snart att regionen inte hade något arbete kring nationella minoriteter. Samtidigt som hon började googla på hur andra kommuner och regioner arbetat med frågan informerade hon politikerna i regionstyrelsen om problemet.


Några månader senare hade Regionens integrationsråd dragit igång arbetet med en ny handlingsplan. Annika blev den som fick genomföra arbetet och hon tror att det var avgörande att de beslutande var med tidigt.
- Steg ett i ett sånt här arbete är att informera de ytterst ansvariga. Om inte de är kunniga om lagen är det väldigt svårt att få igenom arbetet på andra områden.

Efter ett halvår var planen klar. Den innehåller tydliga mål och tydliga åtgärder, som till exempel målet att förbättra informationen och mötet mellan minoriteter och myndigheter. Det ska uppfyllas bland annat genom att en del av informationen på regionens hemsida ska översättas till minoritetsspråk, och att fullmäktigeledamöterna ska få utbildning om lagen.

En anledning till att arbetet gick så snabbt var att handlingsplanen togs fram utan samråd med minoritetsrepresentanter. Annika säger att det var ett noga avvägt beslut.
- Vi bedömde att planen skulle vara en bas. Och vi tänkte att det mest basala som utgår från vad lagen säger, det kan vi ta fram själva.

Minoriteterna har istället kunna komma in efter att planen blev klar. De har fått påverka hur samråden ska se ut, och hur arbetet ska fortsätta framöver, med det som inte gäller det mest basala. En av dem som varit med i arbetet efteråt är Helena Dådring, ordförande för Samer i syd. Hon tror att handlingsplanen gör skillnad för de som tillhör en nationell minoritet i Skåne.

Hon säger vidare:

- Vi får en helt annan uppmärksamhet, och bara det är positivt. Nu ska även Skånes kommuner göra handlingsplaner, och då vi har ett väldigt stöd av att regionen redan har gjort det. Så jag tycker den är jättebra, säger hon.

En annan minoritetsrepresentant är Irén Horvatne. Hon efterlyser mer information om vad som hänt tack vare handlingsplanen.
- Jag märker nästan inte att det händer något. Det kanske är mitt fel, jag jobbar i skolvärlden och ser inte hur det är på andra områden. Jag skulle gärna vilja få veta mer om vad de startat och vad de gör. Men jag tycker att det är bra att det finns en dialog mellan regionen och minoriteter, säger hon.

Annika Bahrtine pekar på samma sak. 
- Det ser jag som viktigast nu. Om vi gör en satsning med till exempel översättning, men inte informerar de nationella minoriteterna om det, då är det ingen som använder sig av det. Då brister det.

Egentligen innehåller inte handlingsplanen några märkvärdigheter. Den ska bara se till så att regionen följer lagen och ser till att de nationella minoriteterna i Skåne får sina rättigheter tillgodosedda. Ändå är den relativt unik.
- Det är väldigt förvånande! Det visar ju hur dåligt genomslag den här lagen har haft, säger Annika.
Annars gillar hon motgångar. Som när Region Skåne numera flaggar på de nationella minoriteternas flaggdagar. Då har en del reagerat och undrat varför det inte flaggas också för andra minoriteter som lever i Sverige.
- Då fick vi tillfälle att förklara att det finns nationella minoriteter. Att stöta på patrull och motstånd tycker jag är bra, för då får man en ingångsväg.

KARIN FINGAL

Sidan uppdaterad 2015-01-08