Snart skrivs historia i Svenska kyrkan

Pingstdagen 2020 tas kyrkohandboken på flera nationella minoritetsspråk i bruk och det blir möjligt för medlemmar av språkliga minoriteter att fira gudstjänst på sitt hjärtas språk.

 

Då tas de nyöversatta kyrkohandböckerna för dessa nationella minoritetsspråk i bruk.
I Svenska kyrkan kommer den som vill kunna döpas, konfirmeras, vigas, begravas och fira högmässa på nord-, lule- och sydsamiska samt meänkieli. 

Översättningen har redan tidigare funnits på finska och även den är förnyad. Kyrkohandboken har översatts i sin helhet på finska och i urval på övriga språk. Den nya kyrkohandboken på svenska togs i bruk på pingstdagen 2018. Det skriver Svenska Kyrkan i ett pressutskick.

Med översättningen till samiska och meänkieli skrivs historia i Svenska kyrkan. Aldrig tidigare har det funnits en officiell översättning av kyrkohandboken, som innehåller ordningar för gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning).
– Kyrkohandboken i översättning på nationella minoritetsspråk spelar en viktig roll för att främja minoritetens intressen i kyrka och gudstjänstliv och för att främja och synliggöra minoritetens identitet. Det har en stor betydelse för barns och ungas identitetsutveckling och livsmod, konstaterade ärkebiskop Antje Jackelén i en skrivelse till kyrkomötet i somras.

Svenska kyrkan har, i kraft av den evangelisk-lutherska traditionen, under flera hundra år firat gudstjänst och utövat själavård på flera språk. I denna tradition spelar folkspråket eller modersmålet en central roll som bärare och förmedlare av kyrkans liv och tro, noterar ärkebiskopen och Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare för Svenska kyrkan i skrivelsen till kyrkomötet.

En öppen folkkyrka med demokratisk organisation måste garantera människor med olika språklig, kulturell eller nationell bakgrund möjlighet till delaktighet och inflytande i kyrkans liv.

Att ha möjlighet att delta i gudstjänst på det sitt hjärtas språk - till exempel genom att höra evangeliet på det egna språket - bör befrämjas över hela landet, inte minst för barn och unga som är i stort behov av fler arenor för sitt minoritetsspråk. Svenska kyrkan har en närmast unik position i att finnas som en samlingsplats även på platser där annan verksamhet på minoritetsspråk centraliserats. Det skriver Svenska kyrkan i pressutskicket.

På pingstdagen den 31 maj finns översättningarna ännu inte tryckta, men färdiga för nedladdning på internet.
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/nu-finns-kyrkohandbokenpa-femminoritetssprak

 

Reklamfilmer

Finska: https://www.dropbox.com/s/88d5whhnsi6ajoi/handbok_finska_hbr.mp4?dl=0

Meänkieli: https://www.dropbox.com/s/jt69p1plwlrbu04/handbok_meankieli_hbr.mp4?dl=0

Samiska: https://www.dropbox.com/s/dk6qs8wn44lwcfo/handbok_samiska_hbr.mp4?dl=0

Svenska: https://www.dropbox.com/s/ypgw68glxm88dct/handbok_svenska_hbr.mp4?dl=0

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2020-05-13