Artiklar
Illustration från Isof.

Språkcentrumen läggs ner

Efter bara tre år läggs Språkcentrumen för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani och jiddisch ner.

Institutet för språk och folkminnen etablerade de nationella språkcentrumen under 2022 och idag finns kontor i Stockholm, Uppsala, Kiruna och Övertorneå. Syftet med språkcentrumen är att öka och främja användningen och revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken. Nu är lokalerna i Uppsala, Övertorneå och Kiruna i stället uppsagda och personalen har fått besked om uppsägning från och med 1 december. Det treåriga språkcentrumuppdraget inklusive finansieringen upphör den 31 december 2024.

Minoritet.se ber generaldirektör för Isof, Martin Sundin svara på några frågor med anledningen av beskedet om nedläggning.

Vad betyder en nedläggning för spåkbärarna och minoritetsspråkens framtid?

–Jag ser språkcentrum som en del - men en viktig del - av de samlade insatser som måste göras från samhällets sida för att främja språkens långsiktiga överlevnad och minoritetsspråkstalarnas rättigheter.

Utifrån osäkerheten, hur arbetar ni vidare?

–Vi jobbar som sagt på med full kraft. Just nu håller vi på att slutföra ett tjugotal projekt. Fokus har detta år har bland annat legat på att bistå med metodstöd, inspirationsmaterial och kunskapsspridning kring hur man kan arbeta med revitalisering. Vi har också samlat på oss mycket kunskap kring hur behoven ser ut och vad som bör göras framöver. Revitaliseringsarbete måste vara långsiktigt och det är klart att den rådande osäkerheten gör att det är svårt för oss att gå in i projekt som sträcker sig över lång tid, vilket är ett problem.

Hur är stämningen bland personalen?

–Det är nog lite olika. Även om alla har känt till att uppdraget är tidsbegränsat, så blir det förstås mer påtagligt nu när vi behövt gå ut med varsel. Vi hoppas förstås samtidigt på att det kommer ett besked snart om att vi kan jobba vidare med språkcentrum. Det är ju naturligt att vissa känner en oro kring sin arbetssituation efter årsskiftet, men jag ser också att det finns en stor vilja att göra det allra bästa av uppdraget så länge det finns hos oss.

Vad händer nu, när kan ni tidigast få besked om en eventuell förlängning?

–Frågan ligger ju på regeringens bord, men troligen kommer ett besked i samband med att regeringen lämnar budgetpropositionen för 2025 nu i september.

KARIN SKOGLUND

 

 

Sidan uppdaterad 2024-06-18