Spridningskonferens för romsk inkludering

Länsstyrelsen arrangerar den 21 maj en spridningskonferens inom romsk inkludering. Syftet med spridningskonferensen är att bland annat lyfta metoder och arbetsformer för implementeringen av regeringens strategi för romsk inkludering.

Temat för spridningskonferensen är områdena utbildning samt social omsorg, trygghet och hälsa. Under förmiddagen kommer Länsstyrelsen att bland annat berätta om den reviderade minoritetslagstiftningen men även om årsrapporten för romsk inkludering som lämnats in till Regeringskansliet. Under eftermiddagen håller Skolverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen interaktiva workshops för att lyfta aktuellt arbete inom deras verksamhetsområden.

Det kommer att finnas utrymme för frågor och diskussioner under hela dagen. Mötet är kostnadsfritt och Länsstyrelsen i Stockholm står för förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagsfika.

Länsstyrelsen ser gärna att fler kommuner ska arbeta med frågor som rör romsk inkludering. Spridningskonferensen ska vara en mötesplats för aktörer som vill utveckla sitt arbete med romsk inkludering, exempelvis kommuner, myndigheter och föreningar.

Konferensen äger rum i Stockholm. Länstyrelsen återkommer med ett detaljerat program för dagen. Ni kan redan nu anmäla er på följande länk:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/kalenderhandelser---stockholm/2019-04-02-spridningskonferens-for-romsk-inkludering.html

MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2019-07-04