Stort intresse för kurser om judisk kultur

Med över 400 anmälda deltagare till vårens kurser kan rektorn på Paideia folkhögskola, Noa Hermele, konstatera att det ökade intresset för judisk liv och kultur i Sverige håller i sig.

Paideia folkhögskola har funnits i cirka tre år men det är först nu, den 1 januari 2019, som skolan blivit godkänd och tillhör nu en av landets 156 folkhögskolor.
- De första åren har vi bedrivit försöksverksamhet men innan vinterlovet fick vi veta att vi blivit godkända som en egen folkhögskola, säger Noa Hermele.


Paideia folkhögskola finns i kulturhuset Bajit på Östermalm i Stockholm. Nu när skolan fått sin status godkänd som den enda folkhögskolan i Sverige med judisk inriktning, kan rektorn och övrig personal börja planera mer långsiktigt.
- Nu kan vi planera och drömma om hur vi vill att framtiden för den judiska utbildningen ska se ut i Sverige om 10, om 20 eller rent utav 150 år, säger Noa Hermele.

Innan Noa Hermele blev rektor för folkhögskolan arbetade han på Institutet Paideia som sedan långt tidigare har ett uppdrag från riksdagen att jobba gentemot Europa genom att tillhandahålla en ettårig utbildning i judiska studier. Det är en intensiv utbildning som riktar sig till deltagare från hela Europa och som syftar till att deltagarna ska kunna
sprida kunskapen vidare genom deras engagemang i organisationer, församlingar och institutioner.
- Det uppdraget finns fortfarande kvar och sker nu i samverkan mellan institutet och folkhögskolan, säger Noa Hermele.

Nu till veckan startar de cirka 20 kurserna som folkhögskolan ger, de så kallade profilkurserna som på olika sätt berör judiskt liv och kultur i Sverige. Över 100 personer har sökt till de populära kurseerna i hebreiska och i vår har jiddisch-kursen 27 deltagare.
- De populäraste kurserna är, förutom språk, kulturkurserna, musik, dans, bild och litteratur.

Noa Hermele säger att de planerar att göra en extra satsning på jiddisch som är ett minoritetsspråk i Sverige.
- Det kan finnas en tröskel till att söka den kursen och kanske måste vi bli mer uppsökande. Vi vill främja språket men har också ett bredare uppdrag att spegla judiskt liv och kultur där jiddisch är en del av det. Och många har ett stort intresse för jiddischkultur men de har inte kommit till språket ännu och gör kanske aldrig det.

Alla får söka kurserna på Paideia.
- Vi frågar inte om du är jude eller inte när de ansöker. Men det är klart att vissa kurser har fler judiska deltagare. Man säger att det finns cirka 20 000 judar i Sverige men det finns andra uppgifter som säger att det finns 100 000 som har en judisk mor- eller farförälder som är judisk. De kanske inte ser sig själva som judiska men har ändå ett starkt intresse för judiskt liv och kultur.

Noa Hermele säger att finns en positiv känsla just nu med ett stort intresse för det judiska.
- Det finns mycket aktiviteter, olika program och många aktiva organisationer. Det känns som om folk har väntat på en plattform för judisk vuxenutbildning som Paideia folkhögskola. Och det faktum att vi finns i Stockholm där många faktiskt bor påverkar antalet deltagare.

MALIN A JUNKKA
 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2019-02-25