Artiklar
Personal från Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som informerade i montern. Foto: SKR

Stort intresse för nationella minoriteters rättigheter på årets MR-dagar

Uppföljningsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget informerade om nationella minoriteters rättigheter på årets mänskliga rättighetsdagar i Helsingborg.

-Vi har haft mycket besök och många bra samtal. Många yngre har en kunskap och nyfiken på de nationella minoriteterna, säger Sanna Rantamäki, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm och en av dem som stod i montern och informerade.

En strid ström av besökare ställde frågor och fick information om de fem nationella minoriteterna, de nationella minoritetsspråken och minoritetslagen. Många ungdomar kom direkt från skolan och ville testa sina kunskaper från undervisningen. På en stor skärm kunde de som önskade gå delar av webbutbildningen om nationella minoriteters rättigheter och många ville göra det populära quizet med lite kluriga frågor, prova du också! Länk till quizet och webbutbildningen finns i högerspalten.

De allra flesta hade ganska bra koll på vilka de fem nationella minoriteterna är, ibland blev det svar som finlandssvenskar istället för sverigefinnar och tornedalingar som minoritet var inte lika känt, desto mer känt verkade minoritetens språk meänkieli vara.

-Det överraskade mig att det är så många som tror att vi har så få förvaltningsområden i Sverige. Kanske beror det på att förvaltningsområden är lite känt eller vet de inte vad det innebär, säger Sanna Rantamäki.

Frågor om varför Sverige inte har ratificerat ILO:s konvention nummer 169 om ursprungsfolk eller varför genomförande av minoritetspolitiken tar så lång tid, var svårare för uppföljningsmyndigheterna att svara på, men personalen i montern uppskattade engagemanget och vetgirigheten från besökarna.

 

Flera seminarier berörde nationella minoriteters rättigheter under årets tema som var arbete och utbildning. Här är några av dem:

Deltagande på riktigt – hur kan romers rättigheter förverkligas?

Fonden för mänskliga rättigheter

Education and media in national minority languages

Faculty of Social Sciences, University of Gothenburg

Unga nationella minoriteters rätt till skola och arbete - på lika villkor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Drömmen om att få bli renskötare – vem orkar ta kampen?

Svenska Kyrkan

Rätten till arbete och utbildning i och om Sápmi

Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet och Várdduo – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Nationella minoritetsspråk: Utmaningar och Möjligheter

Institutet för språk och folkminnen (Isof)

Romska rättigheter - interkulturell utbildning och bildning bortom vi och dom

IRIS-skolan Malmö stad och Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad

Romska barns rätt till utbildning. Vilka hinder finns och hur avlägsnar vi dem?

Trajosko Drom och Juridiska institutionen, Göteborgs universitet

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-11-28