Riitta Lewenros, född och uppvuxen i Finland, stortrivs i rollen som lärare i finska, för både barn och vuxna. Foto: Malin A Junkka

Stort intresse för finska revitaliseringskurser i Luleå

"Modersmålet är ett känslospråk. Språk och identitet hänger ihop. Det känns som om jag gör en god gärning". Det säger läraren Riitta Lewenros som håller i revitaliseringskurser i finska.

Gymnasieskolan i Luleå kommun och Resurscentrum ger i höst kurser i finska och nordsamiska för i första hand gymnasieelever.

Revitaliseringskurserna är en del av Luleå kommuns visionsarbete med nationella minoriteter.
- Eftersom gymnasieelever enligt dagens lagstiftning inte har rätt till gymnasiestudier i modersmål på nybörjarnivå (som eleverna har i grundskolan) så vill vi erbjuda dessa elever en möjlighet att läsa nybörjarnivå i alla fall, säger Viktoria Björklund, enhetschef Resurscentrum i Luleå kommun.

Kurserna erbjuds av Barn- och utbildningsförvaltningen för att erbjuda gymnasieeleverna detta och däröver fyller kommunen upp med vårdnadshavare/föräldrar till barn/elever med modersmålsstöd/modersmålsundervisning i förskola eller grundskola och även med personal i Barn- och utbildningsförvaltningen upp till en viss gräns av deltagare. 
- Förra terminen hade vi kurs i meänkieli och nordsamiska och denna termin har vi i finska och nordsamiska. Detta beror helt på tillgången till lärare i språken, säger Björklund.

Riitta Lewenros håller i de 10 tillfällena i finska i höst. Hon är född i Vasa-trakten men flyttade till Sverige 1996 och till Luleå för cirka 10 år sedan.

Riitta jobbar även som finskalärare för elever från förskoleklass till nian.
- Det gäller att vara flexibel och anpassa lärandet efter deras nivå. När man har småbarn måste man ge sig in i deras värld och förstå hur de fungerar. Barnen lär sig språket på andra sätt än vuxna, bland annat genom att vara med kompisar. 

Hon ser det som ett privilegium att få lära ut finska till dem som förlorat sitt modersmål och vill ta tillbaka sitt språk. Kvällskurserna i finska känns väldigt givande, tycker hon.
- Det ger mig mycket tillbaka. Det handlar om så mycket känslor när det gäller modersmål.

Finskakursen ges vid 10 tillfällen i höst och har 15 deltagare.
- Intresset var större men jag var tvungen att bromsa för att inte få en för stor grupp. Målet är att ge dem grundläggande kunskaper gällande ordförråd, grammatik och muntlig konversation. 

Riitta Lewenros berömmer Luleå kommun för sitt arbete med nationella minoriteter och hon tycker att finskan status har höjts. Att den tvåspråkiga förskolan Charlottendal dessutom öppnats under hösten är väldigt bra tycker hon.
- Det ger en bra start för barnen där de får vara i en miljö där deras språk är naturligt. De behöver inte skämmas och det är viktigt att de får lära sig att alla språk är lika vackra och att det finns många fördelar med flerspråkighet.

Det är ännu oklart hur det blir med kurser i nationella minoritetsspråk kommande termin.
- Tillgången till lärare styr. Men vi önskar ju ha i alla förvaltningsspråken och även i sydsamiska och lulesamiska så klart. Ekonomi styr så klart också i förlängningen vad vi kan erbjuda. Det här är ett extraerbjudande vid sidan om den ordinarie modersmålsundervisningen i förskola och grundskola och vi hoppas kunna fortsätta så länge som möjligt. Vi vill gärna erbjuda vägar till revitalisering av språken, avslutar Björklund.

MALIN A JUNKKA 

Sidan uppdaterad 2019-10-21