Sveriges enda kanteleförening fyller 40 år

Helena Tuupanen–Häggström startade Kantele- och Kalevala Vänner i Sverige för drygt 40 år sedan. Kantele är Finlands nationalinstrument och den är över 2 000 år gammal. 

Instrumentet hade från början enbart fem strängar men i dag är antalet uppe i 36–39 strängar. Kanteles tidiga historia bygger till stor del på sägner inom finsk folkpoesi. I Kalevalaeposet berättas det att finländarnas mytiske nationalhjälte Väinämöinen byggde sin kantele av en stor fiskkäke och tog en ung flickas hår till strängar. Genom att spela på kantelen besegrade Väinämöinen sina fiender och blev herre över naturen.

Den moderna kantelen, konsertkantelen, är kromatisk (en kromatisk skala innehåller alla toner som behövs för att bygga upp durskalor, mollskalor och pentatoniska skalor). Det går att spela i princip vilken musik som helst - modernt, folkligt eller klassiskt, populärmusik.
- När jag spelar på min kantele blir jag lycklig, säger Helena. Genom dess toner kommer jag i kontakt med mitt ursprung och mina rötter. Den finska och karelska folksjälen kommer till liv genom musiken och jag kan känna mina förfäders glädje och smärta.

Helena Tuupanen–Häggström är från en runosångarsläkt i Karelen i Finland. Redan som 16-åring visste hon att det var att spela kantele som hon ville göra i sitt yrkesmässiga liv. Under 1970-talet arbetade hon som kantelelärare i Joensuu Musikinstitut i Finland (1970–1972).  Kärleken tog henne till Sverige och här har det varit svårt att försörja sig på kantele då de flesta i Sverige aldrig tidigare har kommit i kontakt med instrumentet och musiktraditionen. Helena bestämde sig därför för att starta den ideella föreningen Kantele- och Kalevala Vänner i Sverige.

I Sverige är kantele relativt okänt, något Helena Tuupanen – Häggström tycker är synd.
- Man har gjort stora satsningar på att göra det finska språket tillgängligt i Sverige, men den finska musiken är en annan, lika viktig kulturbärare.

Sedan starten har Helena och föreningen utbildat drygt 1000 personer i kantelespelande och även erbjudit kantelekonserter, kantelekurser, musiklekskola, Kalevala-inspirerande aftnar, kulturresor, pirogmästartävlingar och workshops mm. I föreningen ingår musikgruppen Kantele Trio. Trion har uppträtt över hela Sverige med olika typer av kantele samt cello och flöjt. Under åren har de hunnit med turnerande även i Österrike, Tyskland, Slovenien, Irland, Bulgarien, Finland, Danmark, Lettland och Japan.

Att främja kantelemusik och Kalevalakultur i ett främmande land, där de flesta inte är bekanta med instrumentet är inte det enklaste. Det är något Helena erfarit under sina år i Sverige.

Föreningen hade under en period en kanteleskola i Nacka i Stockholm. Helena berättar att de var barn från 18 olika nationaliteter som deltog i undervisningen. Många av barnen kunde knyta an till kantelespelande eftersom många kulturers folkmusik spelas med liknande stränginstrument.

Helenas båda döttrar spelar instrumentet och det gör henne lycklig. För Helena är kantele som en vän eller som ett språk är för andra, det viktigaste hon vill föra vidare. Och hon känner närmast det som ett ”kall” att sprida glädje och harmoni till andra.

Helena hoppas på att fler sverigefinska föräldrar ska intressera sig för den här delen av det finska musikkulturarvet och låta sina barn börja spela kantele, på samma sätt som de exempelvis börjar med att spela fiol, piano och övriga instrument. Hon säger att föreningen väldigt gärna startar lokala utbildningsgrupper om intresse finns.  Det som är fantastiskt är att man i denna verksamhet får in även det finska språket väldigt naturligt. Idag är det många föräldrar som saknar ett forum för barn där de kan vara helt finsktalande tillsammans med andra barn. Finskt språk (för de som önskar) och finsk musikkultur kan bli en oslagbar kombination. 

PETRA KAHN

 

Sidan uppdaterad 2019-04-03