Utbildning ska ge fler behöriga lärare i samiska

Skolverket startar under hösten 2018 nya uppdragsutbildningar för att få fler behöriga lärare i samiska. Om du är intresserad måste du anmäla intresse senast 11 juni!

Utbildningen för lärare i samiska vänder sig både till legitimerade lärare som saknar behörighet i samiska och till obehöriga lärare utan lärarexamen, men med kunskaper och tidigare studier i samiska.

Deltagare ska alltså kunna läsa kurser för att bli behöriga i samiska eller en kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för att få en lärarexamen.

Utbildningen individanpassas och utgår från varje deltagares behov och förutsättningar. Tidigare studier och erfarenhet/kompetens värderas genom validering.

Studierna genomförs vanligen på distans och på deltid med någon eller några fysiska studieträffar, och kan variera från 7,5 högskolepoäng/termin och upp till heltidsstudier. Studieorter kan också variera beroende på deltagarnas önskemål.

Lars Miguel Utsi, vice styrelseordförande i Sametinget och ordförande i språknämnden, säger så här om den kommande utbildningen:
- Det är viktigt att alla aktörer som har ansvar för samiska barns utbildning engagerar sig för att stärka våra barns möjligheter att lära sig sitt språk, traditioner och kultur under skolgången. Från Sametinget har vi tryckt hårt på behovet av fler behöriga lärare i samiska och därför är det särskilt glädjande att Skolverket fått det här uppdraget, vilket förhoppningsvis är den första av en rad insatser i denna riktning från regeringens sida. Våra samiska språk är hotade, men med fler insatser som denna och en stärkning av våra språkrättigheter har vi goda möjligheter att vidareföra ett starkt och välmående modersmål till nästa generation.

Skolverket kommer att lämna statsbidrag till arbetsgivaren, kommunen/huvudmannen, för deltagares kostnader i samband med utbildningen, som exempelvis resor, kurslitteratur och boende samt eventuella vikariekostnader och tjänstledighet för studier.i

Senast den 11 juni vill Skolverket få in en intresseanmälan (som inte är bindande) via  e-post (se högra spalten). Då återkommer Skolverket med hur ansökan, antagning och urval till utbildningen görs.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2018-05-31