Vætnoe för psykisk ohälsa

Kan slöjden få dig att må bättre? I samarbete med Gaaltije anordnar Region Jämtland Härjedalen en kurs för dem som vill utforska slöjd som ett sätt att uppnå och upprätthålla psykisk hälsa.

Kursen leds av Tomas Magnusson, sydsamisk slöjdare utbildad på Samernas folkhögskola. Han arbetar främst med trä och horn.

Kursen riktar sig till personer med samisk bakgrund och inleds den 15 oktober i Staare/Östersund. Deltagarna slöjdar en kniv och syftet är att kursen dessutom ska stärka förmågan att känna igen och hantera psykisk ohälsa.

Den genomförs i en trygg miljö med respekt för din och andra deltagares erfarenheter och integritet, enligt beskrivningen. Den omfattar 10 tillfällen och det finns inga krav på förkunskaper.

Kursledare är också Kia Flykt som är utbildad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa. Dessutom jobbar hon som barnmorska och är länskoordinator i projektet Kunskapsnätverk för samisk hälsa. Hon har rötterna i Njaarke sameby.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-10-08