"Vi är i ett insamlande skede"

Just nu utreds möjligheterna för ett nationellt center för romska frågor.
- Utredningen är i ett insamlande skede, säger Charlotta Wickman, utredare på Kulturdepartementet.

 

Regeringskansliet beslutade i somras att ge en utredare inom Kulturdepartementet i uppdrag att se över möjligheterna för hur ett nationellt center för romska frågor ska kunna inrättas.

I uppdraget ingår bland annat att föreslå vilka specifika uppgifter centret ska ha, att utreda och föreslå om centret ska inrättas inom ramen för befintlig myndighetsstruktur samt att utreda hur romskt deltagande och inflytande i centret kan säkerställas. Du hittar hela beskrivningen här!

Just nu är utredningen inne i ett uppsamlande skede.
- Vi träffar romska representanter brett för att inhämta kunskap om deras behov men också vad de anser om uppdraget och hur ett nationellt center ska kunna se ut, säger departementsrådet Charlotta Wickman.

Varför behövs ett nationellt center för romska frågor?

- Jag får ofta frågan hur ett romskt nationellt center skulle kunna stödja romer i vardagen samt möjliggöra att romer kan utöva sina mänskliga  rättigheter. Det går inte att svara på ännu eftersom utredningen pågår, men i mina samtal med romska företrädare och sakkunniga framkommer det  att det finns behov av någon typ av funktion som tydligt står upp för romers rättigheter i samhället, sprider kunskap om romer, jobbar med romsk kultur – där romer själva har ett stort inflytande över vad och hur det ska göras samt att synliggöra högtidsdagar. Det uttrycks också behov av stöd till organisationer och aktivister i deras arbete, stöd för att förbättra samråd i kommuner och en mötesplats för romer. Det här är några av de förslag på uppgifter som ett nationellt center skulle kunna göra som vi fått i våra samtal med romska företrädare. Nu är nästa steg att se vad som är möjligt, vad som bra och vad som är särskilt viktigt. Vi kommer att ha fler samtal och bjuda in till möten för att diskutera det, säger utredningssekreterare Karin Kvarfordt Niia.

Hon säger också:

- Dessutom har jag under dessa månader blivit uppmärksammad på alla de stora ansträngningar som görs – inte minst av romska företrädare, sakkunniga och organisationer – för att synliggöra romers situation ur ett rättighetsperspektiv och för att åstadkomma förändring. Detta arbete görs ofta på ad hoc-basis och är beroende av eldsjälar och finansieras oftast genom tillfälliga insatser. Det är tydligt att det saknas långsiktighet och en stadga i det arbetet. Ett romskt center skulle kunna fylla en sådan roll.

Det finns i dag farhågor bland romer att det romska arbetet kommunalt ska avstanna och att det romska civila samhället inte längre ska få stöd från exempelvis kommuner om ett nationellt center tillkommer. Karin Kvarfordt Niia betonar att ett nationellt center ska bli ett komplement och stöd till det romska civilsamhället som finns i dag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2018.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2017-11-01

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?