Artiklar

"Vi vill bredda bilden av romernas historia"

Mirsad Sahiti vill inkludera istället för att isolera. Därför vänder sig den ideella föreningen Malmö Ungdomscentral inte bara till romer utan till ungdomar med olika etnicitet och bakgrund. 

- Vi har lärt oss mycket av de svenska ungdomarna och dem av oss, säger han.

Malmö Ungdomscentral har funnits sedan år 2010. Mirsad Sahiti är ordförande och engagerad i alla de olika projekten som föreningen driver med hjälp av medel från bland annat Kulturrådet.

En stor del av projekten går ut på att ge romska ungdomar en chans att utveckla eller behålla sitt språk, romskan med dess olika varieteter.
- Att se dem lyckas med det är fantastiskt, säger Mirsad som brinner för de romska språkfrågorna, talar arli flytande och även är tolk.

Mirsad kom till Malmö från Serbien för 14 år sedan. I dag bor han här med sin fru i Malmö och trivs mycket bra.
- Jag kan inte tänka mig att bo någon annanstans.

Det var Mirsads intresse för Balkan-folkdans som fick honom in på spåret att jobba med ungdomar.
- Jag är danslärare i grunden och det började med att några ungdomar frågade om jag kunde hålla i danslektioner. Det var då idén till Malmö ungdomscentral föddes.

Mirsad fick hjälp att bilda föreningen som då hette Balkan ungdomscentral. I dag har Malmö ungdomscentral drygt 30 aktiva medlemmar. Ett av de större projekten och återkommande är Barn i fokus.

Barn i fokus-dagar har funnits sedan 2013. Det går ut på att föreningen åker ut till skolor i Malmö och Skåne och lär ut dans och sång som eleverna, i mellanstadiet, sedan gör en show av.

Några andra projekt som pågår just nu är:

- Kompetensutveckling om den nationella minoriteten romer på grundskolor i Malmö och Skåne, med stöd av Malmö stad och Kultur Skåne. 

- Våld - ur barnens perspektiv, ungdomar som är nyss utbildades som samtalsledare och föreläsare ska föreläsa till sin släkt och familj, SFI-skolor och andra vuxenutbildningar.

- Romska språket i studion.  Främjandet av romska språken i studio samt inspelning av broschyren "12 frågor och svar om romer" på sex romska dialekter för kommande ljudbok i epub format. Med stöd av Malmö stad, Kultur Skåne och Institutet för språk och folkminnen. 

- É Romani Glinda artiklar. Malmöredaktion med ungdomar som skribenter. Med stöd av Malmö stad. 

Broschyren och filmen "12 frågor och svar om romer" (som Riksantikvarieämbetet finansierat) ska även bli en utställning som ska vandra mellan olika bibliotek i Skåne. Den kommer fokusera på romernas historia mellan 1500-talet fram till 1900-talet. 
- Vi kommer även ta upp Förintelsen och romer som nationell minoritet, säger Mirsad.

Utställningen kommer att göras i samarbete med Franzwagner-sällskapet.
- Vi vill lägga extra fokus på hur staten bedrev två sorters politik mot två olika romska grupper på 1900-talet. En sorts politik mot de som kallades "tattare" och en mot de som kallades "zigenare". Vi vill bredda bilden och få med resanderomernas perspektiv i historien.

Utställningen ska vara klar för biblioteken i höst.
- Vi planerar att bjuda in närliggande skolor, förvaltningar och andra organisationer, avslutar Mirsad.

MALIN A JUNKKA

Nedan kan du höra Mirsad presentera sig på arli! Översättning finns i högra spalten.

MALIN A JUNKKA

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2018-09-05