Videoklipp

Material (filmklipp från webbsändningen och powerpoints) från konferensen den 4 december 2019 i Stockholm, Delaktighet och inflytande.

Bild på kvinna som talar (Amanda Lind)

 

Informationsträff nationella minoriteter 15 maj (videoklipp och pp-presentationer).

Bild på kvinna som talar (Katarina Uddén)

 

Intervju med Erik Adell Hellström om minoritetslagen 2019. 

 

Videoklipp från konferensen om Minoritetslagen 2019, Stockholm 4 dec.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inviger dagen

Stöd från Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget. De samordnande och uppföljande myndigheterna informerar.

Internationella åtaganden om de nationella minoriteternas rättigheter - en del av skyddet för mänskliga rättigheter.
Föreläsning av Sia Spiliopoulou Åkermark, jur.dr.

Inspiration: Praktiska exempel.
Exempel på hur arbetet med nationella minoriteters rättigheter kan bedrivas.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk - en del av samhället.
Föreläsning av Lennart Rhodin, minoritetssakkunnig

Förändringar i den minoritetspolitiska strategin.
Kulturdepartementet informerar

Frågepass

Inspiration: Praktiska exempel.
Exempel på hur arbetet med nationella minoriteters rättigheter kan bedrivas

Minoritetslagstiftningen från den 1 januari 2019.
Kulturdepartementet informerar

Nationella minoriteter i beslutsprocesser.
Mer om rätten till inflytande och delaktighet.

Inspiration: Praktiska exempel.
Exempel på hur arbetet med nationella minoriteters rättigheter kan bedrivas.

Hur säkerställer vi efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter?
Panelsamtal.

Paneldiskussion

Sia Spiliopoulou Åkermark

Nationella minoriteter i beslutsprocesser

Alice Bah Kuhnke

Två praktiska exempel

Sidan uppdaterad 2020-01-08