Artiklar

Videoklipp

Här samlar minoritet.se videoklipp från konferenser, intervjuer och utbildningar.

Ta del av två inspirerande föreläsningar inom området nationella minoriteter!

Den digitala konferensen genomfördes den 23 september 2020 och riktade sig till ansvariga för minoritetsarbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och de samiska språken.
(medverkande presenteras med sina namn i början av varje film)

Film 1: Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) medverkar i föreläsningen som handlar om ”Styrning, ledning och uppföljning”.

Film 2: Barnombudsmannen tar upp ”Implementering av barnkonventionen som lag”. Fokus är barn som tillhör de nationella minoriteterna.

 

Sidan uppdaterad 2020-10-16