Artiklar

Videoklipp

Här samlar minoritet.se videoklipp från konferenser, intervjuer och utbildningar.

Den 25 maj 2021 anordnade Sametinget och Länsstyrelsen Stockholm en informationsträff med temat Agenda 2030 och kopplingen till nationella minoriteters rättigheter.
 
Jonas Frykman som är expert på Agenda 2030 berättar om Agenda 2030 och dess koppling till rättigheter och praktiskt arbete för såväl stat som kommun.
Nina Klinge Nygård som är samordnare i Uppsala kommun berättar om Uppsala kommuns arbete med nationella minoriteter och Agenda 2030, och hur väl de länkar samman!
 
Slutsatsen är att Agenda 2030 bör ligga i grunden för det arbetet med nationella minoriteters rättigheter: Utmaningarna är globala men lösningarna är lokala. Ett gemensamt ansvar för rättighetsfrågor i olika sektorer är avgörande. Man behöver samarbeta över sektorsgränser. (Obs! Textningen är automatiserad och inte kontrollerad och godkänd av Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget.)

 

 

Ta del av två inspirerande föreläsningar inom området nationella minoriteter!

Den digitala konferensen genomfördes den 23 september 2020 och riktade sig till ansvariga för minoritetsarbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och de samiska språken.
(medverkande presenteras med sina namn i början av varje film)

Film 1: Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) medverkar i föreläsningen som handlar om ”Styrning, ledning och uppföljning”.

Film 2: Barnombudsmannen tar upp ”Implementering av barnkonventionen som lag”. Fokus är barn som tillhör de nationella minoriteterna.

 

Sidan uppdaterad 2022-01-28