Curt Persson i roddartagen. Foto: Johan Sandström

Vilka sprider den tornedalska kulturen?

Vilka företag, föreningar och människor sprider kulturen från Tornedalen? Här ger vi några viktiga exempel.

Tornedalsteatern i Pajala är den största föreningen som får pengar från staten för att sprida kulturen. På scenen blandas svenska med meänkieli och samiska. Deras pjäser når en stor publik även om de flesta spelas i Tornedalen.
Tornedalens folkhögskola i Övertorneå hjälper till att utveckla meänkieli och berättandet i texter. Sommaren 2019 höll man till exempel en kurs i skrivande med författaren Åsa Larsson. Kursen vände sig till kvinnor som skriver och som vill jobba med berättande.

Föreningar, bokförlag och författare
Författaren Bengt Pohjanen driver förlaget Barents Publisher. Han är känd för att skriva och ge ut böcker om Tornedalen och skriver på både svenska och meänkieli.
Lumio förlag i Hedenäset ger också ut tornedalsk litteratur.
Förlaget Tornedalica är Norrbottens äldsta bokförlag.
Föreningen Meänmaa passar författare som skriver på meänkieli. Föreningen ger ut tidskriften Meänmaa som innehåller artiklar på svenska och meänkieli.
Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda sprider kunskap om tornedalsk design och allmogemåleri.

Nutiden saknas i litteraturen
De olika biblioteken i Tornedalen tar in böcker om språket och kulturen. De flesta nya böcker som ges ut i dag skrivs för barn och ungdomar. Ett exempel är tre barnböcker om Ahai som gavs ut 2019 av Linnéa Huhta och Birgitta Filipsson.
Regina Väräjäs bok ”Här händer ingenting” med bilder av Inger Thurfjell är också ett exempel på berättelser om vår nutid på meänkieli.
Något som annars är vanligt med barnböcker på meänkieli är att de ofta handlar om förr i tiden.
Många gillar att skriva om sin egen eller äldre människors barndom. Det handlar ofta om en tid när barn som pratade meänkieli i skolan straffades för det.

Två språk blandas
Det är vanligt att blanda meänkieli och svenska i böcker som handlar om Tornedalen. Det gör författarna bland annat för att många ska kunna läsa dem och förstå innehållet.
Författaren Gunnar Kieri var bland de första som gjorde så. Hans böcker är skrivna på svenska men ibland lägger han in någon mening eller ett ord på meänkieli.
Man kan skriva på flera olika sätt för att den som läser ska känna att berättelsen handlar om Tornedalen. Ett sätt är att skriva på meänkieli. Ett annat är att skriva korta meningar och beskriva saker på ett målande sätt. Skriver man så liknar det finskan som meänkieli är släkt med.


Tidningar med nyheter och språk
Tidningen Meänmaa innehåller artiklar på två språk (svenska och meänkieli).
METavisi är en tidning på internet som publicerar artiklar och nyheter på både svenska och meänkieli. Svenska Tornedalingars Riksförbund ger ut den.
Haparandabladet är den enda dagstidningen i Sverige som skriver sina artiklar på tre språk: svenska, finska och meänkieli.

Festivaler och marknader
Det finns stora festivaler och marknader som mer eller mindre handlar om kulturen i Tornedalen. Pajala marknad är en sådan där Tornedalsteatern brukar delta.
Aurinkofesti 2019 var en fest i Tärendö på midsommaren som arrangerades av några unga tornedalingar. Där tog man bland annat upp att många tornedalingar har mått dåligt av att de inte fick prata sitt modersmål (meänkieli) i skolan när de växte upp.
Nattfestivalen i Korpilombolo varje år i december handlar om natten och mörkret (kaamos). Bakom den står systrarna Nylund.

Susanne Redebo

 

Återgå till normal version av sidan
Sidan uppdaterad 2020-01-12