Virtual reality i Hallstahammar

I sommar kommer 6 ungdomar med sverigefinskt påbrå få komma i kontakt med sitt kulturarv genom ett sommarjobb där de får vara äldre personers ögon ut i samhället och filma VR upplevelser åt dem.

Projektet har fått stöd från Hallstahammars finska förvaltningsområde och Svenska filminstitutet.

Sedan hösten 2018 har kommunen använt VR på äldreboendet Äppelparkens finska avdelning dels för att de boende ska kunna besöka Finland virtuellt och väcka minnen till liv och för att kunna använda sig av virtuella spel med syfte att träna på styrka, smidighet och balans. Hallstahammars kommun var först i Sverige med att prova virtuella spel för rehabilitering.

I samband med detta framkom önskemål från de boende om att få komma ut i samhället virtuellt för att få se för dem kända platser eller vara med på aktiviteter som de finskspråkiga organisationerna anordnar.
- Vi kommer nu att erbjuda 6 ungdomar i åldern 15-16 år att komma i kontakt med sitt kulturarv genom ett projekt där de som sommarjobb under två veckor får vara äldre personers ögon ut i samhället och filma VR upplevelser åt dem. De får först prata med boende på äldreboendets finska avdelning om vad de vill uppleva, få utbildning i VR filmning av filmpedagog, filma och efterbehandla materialet och ordna med visning. Denna grupp av ungdomar kommer att fungera som pilotgrupp för kommande utbildningar i VR tekniken för kommunens skolungdomar. Det skriver Hallstahammars kommun på sin hemsida.

Projektet innebär även ett konkret exempel på generationsöverskridande samarbete där ungdomars kompetens och delaktighet kommer till nytta för målgruppen äldre. Projektet pågår under vecka 25 och vecka 26.
 
MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-06-05