Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivbild: Martin Thélenius

Skolverket ger utbildning

I höst håller Skolverket i en utbildning om nationella minoriteter med fokus på romer för lärare och annan skolpersonal. Den är tre dagar och hålls på Södertörn.

Syftet med utbildningen är att ge lärare och annan skolpersonal övergripande kunskap om de nationella minoriteterna judar, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer, samt fördjupad kunskap om den nationella minoriteten romer i ett skolperspektiv.

Sista dag för anmälan är fredag 13 september 2019 och du gör den via e-post till christina.rodell.olgac@sh.se

I anmälan anger du namn, titel, kommun samt eventuella allergier och särskilda tillgänglighetsbehov.

Anmälan gäller samtliga tre utbildningsdagar. På grund av utbildningsupplägget går det inte att delta i enstaka dagar. Utbildningen är kostnadsfri. Kurslitteratur, kaffe och lunch ingår. Utbildningen behandlar bland annat frågor om romernas historia och nutida situation tillsammans med de konsekvenser som historien har fått för romska barns och ungas liv och lärande än i dag. Kursen behandlar även didaktiska frågor i relation till undervisning om den romska minoriteten.

Utbildningen omfattar reguljära föreläsningar, seminarier under tre heldagar. Mellan varje kurstillfälle får deltagarna kurslitteratur att förbereda och uppgifter att genomföra.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-05-22