Artiklar

Ska du informera eller utbilda om minoritetspolitiken och minoritetslagen?

Här får du tillgång till en powerpointpresentation med talarmanus till samtliga bilder.  Presentationen är uppdelad i fyra delar:
 (REVIDERAD VERSION)
 
  1. Bakgrunden till minoritetspolitiken och minoritetslagen
  2. Bestämmelser i minoritetslagen (reviderad 2019)
  3. Statsbidrag utifrån minoritetsförordningen
  4. Uppföljning och resultat
 
Du kan antingen använda dig av presentationen som helhet eller välja de delar som passar just dig. Om du behöver lägga in egen information i presentationen så går det också givetvis bra. 
 
Fotografer: Camilla Cherry, Carl Johan Utsi, Hans-Olof Utsi, Martin Thelénius, Mostphotos och Tomas Utsi. Fotograferna har upphovsrätt till bilderna och Länsstyrelsen och Sametinget har exklusiv publiceringsrätt till dem. Du kan använda dem i syfte att sprida kunskap om minoritetspolitiken och nationella minoriteters rättigheter.
 
Presentationen är i mallformat (*.potm). Klicka på den och spara ner den som ett lokalt dokument (*.pptx) på din dator. I det sparade dokumentet kan du sedan lägga till eller dra ifrån information utifrån dina egna behov. 
 
Det finns också en powerpoint-presentation som är riktad till barn i förskoleåldern i den högra spalten fri att använda i sin helhet. Du får inte ta ut enskilda bilder eller illustrationer ur den. Den är framtagen under 2022.
Sidan uppdaterad 2023-12-01