Artiklar
Illustration: Geektown

Checklista-efter samråd

  • Har samtliga deltagare i samrådet fått minnesanteckningar?
  • Har deltagarna i samrådet getts möjlighet att ge förslag på justeringar eller tillägg till minnesanteckningarna?
  • Har ni andra sätt att återkoppla än genom minnesanteckningar, för att berätta om vad som händer i aktuella ärenden mellan samråden? 
  • Finns rutiner för att ta hand om de insikter, synpunkter och kunskaper som framkommit genom diskussionerna i samrådet?
  • Har deltagarna i samrådet fått information om och hur frågor kommer att tas vidare?
  • Har ni tydliggjort hur nationella minoriteter kan ge synpunkter på form och innehåll i samrådet?

 

Sidan uppdaterad 2024-01-24